DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

SPOJE

Jedním z největších omezení, kterým musí čelit každý, kdo pracuje se dřevem, je velikost a délka kusů dřeva, jež lze na trhu získat. Tyto parametry jsou určeny rozměry stromů rozřezaných na řezivo, dýhy apod. Řemeslníci vyvíjeli po staletí různé způsoby, jak co nejlépe spojovat kusy dřeva dohromady. Výsledkem je zpravidla zvětšení celkové délky, průřezu či spojení prvků dřevěné konstrukce. Spojení umožňuje větší všestrannost použití dřeva. Vlastnosti, které se spojením dvou kusů dřeva zlepší, závisejí velkou měrou na tom, jaký druh spojení se použije. Třeba že existuje mnoho různých spojů, lze je všechny rozdělit do několika málo skupin. Tato záložka nabízí informace o nejčastěji používaných druzích spojů, které lze rozdělit do tří základních skupin:


  • Šířkové, rohové či příčné spoje
  • Středové, rámové spoje
  • Podélné spoje

Různé spoje nabízejí obrovské množství různých řešení, jak spojit dva nebo více kusů dřeva a dát jim vlastnosti, jaké by jinak nezískaly. Kromě toho, že přinášejí vlastní estetické a užitné hodnoty, představují spoje současně hold umu a zručnosti řemeslníků, kteří je v minulosti vymysleli.


Šířkové spoje

Tento druh spojů slouží ke zvětšení šířky kusu dřeva. Šířkové spoje se dělí do dvou základních skupin. První tvoří spoje dvou kusů dřeva, které při spojování ohoblujeme a natřeme lepidlem a slepíme na tupo. Do druhé skupiny patří spoje, jejichž pevnost je dále zvětšena pery, drážkami nebo čepy. Spoje náležející do druhé z uvedených skupin se volí, pokud je cílem zvětšit odolnost materiálu proti možným namáháním. Jestliže se ke spojení použijí kovové součástky, nazývají se kovové spojky. Ty se používají zpravidla při stavbě domů.


Spoje na vložené pero a drážku
Spoje na vlastní pero a drážku

Rohové a středové spoje

Tyto spoje slouží ke spojení dvou navzájem pravoúhle orientovaných kusů dřeva. Obecná vlastnost těchto spojů je, že celková tloušťka spojů je stejná jako tloušťka jednotlivých spojovaných kusů dřeva. Jednodušší varianty těchto spojů odolávají lépe tlaku nežli tahu či napětí. Zatímco složitější verze rohových či příčných spojů jsou stejně odolné i vůči tahu. Existuje mnoho druhů rohových a středových vlysů, přičemž výroba některých je o poznání náročnější. Výběr konkrétního typu proto často závisí na zkušenostech a zručnosti řemeslníka. Obvykle rozhodující faktor při volbě je použití zhotovovaného výrobku. Správný spoj je takový, který dobře odolává různým silám, které na něj mohou působit, a současně přispívá k dobrému estetickému vzhledu výrobku.


Rohové a středové spoje přeplátováním
Středové spojení na dvojitý čep a dlab
Rohový spoj na čep a rozpor

Rybinový spoj na čep a rozpor
Spoje na pokos s kolíky

Délkové spoje dřeva

Základní funkcí těchto spojů je spojovat jednotlivé kusy v podélném směru. Často se používají u konstrukcí jako verandy, krovy apod., při jejichž stavbě jsou zapotřebí dlouhé rovné kusy dřeva. Konkrétní druh spoje se musí vybírat podle toho, jaké síly budou materiál namáhat a v jaké poloze bude dřevo vystaveno napětí, tlaku či kroucení. Důležité rovněž je, aby v místech spojů nebyly žádné vady či suky. V opačném případě by mohlo dojít ke změně mechanických vlastností spojů.


Délkový spoj na podélný čep a rozpor
Délkový spoj s neprůběžnými čepy
Délkový spoj s vlastním a vloženým čepem