DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

STŘEDOVÉ SPOJENÍ NA DVOJITÝ ČEP A DLAB

Jedná se o jedno z nejodolnějších spojení proti tlaku. Pokud je zesíleno klíny, vzdoruje rovněž dobře i napětí. Používá se ke spojování svislých a vodorovných částí – například nohy nábytku s příčkou.

Postup při zhotovování středového spojení na dvojitý čep a dlab

Jednu spojovanou část použijeme jako měřítko a vyznačíme podle ní na druhou část délku čepu. Poté postavíme tento díl na druhý do podoby písmene "T" a vyznačíme podle něj celkovou délku výřezů.

Značky znovu obtáhneme a zkontrolujeme je pomocí úhelníku do hloubky dané čárou, kterou jsme udělali v první fázi.

Pomocí rejsku vyznačíme polohu obou dlabů. Poslouží k tomu vyrytí dvou čar vedoucích 15mm od každého okraje a dalších dvou čar posunutých vždy ještě o 10mm (nacházejí se tedy 25mm od každého okraje).

Pomocí dláta o šířce 10mm a paličky vysekáme dva výřezy, do kterých posléze zapadnou čepy. Při vysekávání postupujeme střídavě z obou stran směrem ke středu. Nakonec vyčistíme všechny svislé stěny dlabu.

V místě, kde budou klíny, uděláme zkosené řezy začínající asi 5mm za příčnými čarami.

Na konci druhého spojovaného kusu vyznačíme dvojici čepů. Čáry znázorňující jejich obrysy musí odpovídat příslušným rozměrům a umístění již zhotovených zářezů. Tužkou označíme část dřeva určenou k odstranění.

Pomocí příčnice nebo čepovky provedeme řezy po délce budoucích čepů. Řežeme vždy po vnější straně nakreslených čar.

Stejnou pilou dokončíme vnější strany čepů, když příčnými řezy odstraníme přebytečný materiál.

Dlátem odstraníme vnitřní část přebytečného materiálu mezi oběma čepy. Pracujeme nejprve z jedné a poté z druhé strany.

Čepy vyhladíme a odstraníme všechny zbytky dřeva a třísky. Vyzkoušíme, zda čepy pasují do dlabů, a poté natřeme plochy lepidlem.

Spojíme zářezy a čepy netřené lepidlem. Lepidlem natřeme i klíny, které lehkými údery paličkou zarazíme do připravených míst. Po dokonalém zaschnutí lepidla odřežeme vyčnívající kousky klínů, plochu zarovnáme a nakonec vyhladíme brusným papírem.

FINÁLNÍ VÝROBEK


Další varianty spojení na čep

Středové spojení na čep s dlab:

Při konstrukci rámů se používají různé podoby čepováni. Spoj se skládá z dlabu a středového čepu. Každá část spoje má tloušťku rovnající se přibližně jedné třetině celkové tloušťky spoje.

Kosoúhlé středové spojení na čep a dlab:

Komplikované spojeni vyznačující se velice elegantním vzhledem. Zpravidla se používá při výrobě nábytku.

Spojení na průchozí čep a dlab zajištěné klínem:

Vynikající spojení, pokud jde o odolnost vůči namáhání. Vytažení čepu brání klín z tvrdého dřeva. U tohoto spojení se nepoužívá lepidlo.

Rybinovitý spoj na čep a dlab s napínacím klínem:

Toto spojeni (případně varianta spoje na pokos) se používá na rámech pro malířské plátna. Zarážené klíny slouží k napnutí plátna.