DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

RYBÍNOVÝ SPOJ NA ČEP A ROZPOR

Rybinový spoj představuje modifikaci rohového spojení s dvojitým plátováním. Vyniká oproti němu větší odolností vůči namáhání, při čemž současně vzdoruje uspokojivě tlaku. Při práci se dřevem se toto spojení používá běžně. Při výrobě nábytku se setkáme s použitím několikanásobného rybinového spoje pro spoje desek.Postup při zhotovování rybínového spoje na čep a rozpor

Nejprve vyznačíme rybinovitý rozpor uvnitř výřezu. Pomoci šablony rozdělíme kus dřeva v příčném směru na třetiny Tím získáme dvě značky na opačných stranách, načež rozdělíme vzdálenost mezi nimi na polovinu (což je jedna šestina tloušťky opracovávaného kusu). Pomocí stavitelného pokosníku a tužky spojíme dvojici značek na opačných stranách.

Upneme dřevo do vozíku a pilou uděláme řezy podle šikmých čar. List pily držíme na vnitřní straně čar.

Pomocí dláta a paličky vysekáme přebytečný materiál a odstraníme jej. Plochou stranu dláta držíme proti vnitřní straně výřezu.

Hotový kus použijeme jako šablonu, podle níž nakreslíme na druhý kus dřeva čáry vyznačující budoucí čep.

Jakmile máme základní rozměry, přeneseme je pomocí rejsku i na protější stranu dřeva.

Stavitelným pokosníkem a tužkou vyznačíme zbytek čepu.

Upevníme kus dřeva do hoblice a provedeme šikmé řezy podle dříve nakreslených čar. Poté upevníme dřevo podle obrázku k hoblici a provedeme vodorovné fezy, jimiž odstraníme přebytečnou část dřeva. Plochou rašplí vyhladíme plochy spoje.

Po přezkoušení a posledních úpravách spojovaných části natřeme všechny plochy, které budou ve vzájemném kontakt, lepidlem. Spojíme rybinový čep a přirazíme obě části těsně k sobě pomocí poklepů malou paličkou.

FINÁLNÍ VÝROBEK


Další varianty rybinového spoje

Rybinový plátovaný spoj:

Lze ho sice zhotovit snadněji než běžný čepový rybinový spoj, ale funguje hůře, neboť pouzdro tohoto spoje mívá sklony k prasknutí.

Zkosený dvojitý rybinový a čepový spoj:

Neobvyklý způsob spojování dvou kusu dřeva, který po dokončení vypadá, jako kdyby něco takového nebylo vůbec možné sestavit dohromady. Základní trik při skládání spočívá v úhlopříčném pohybu.

Průchozí rybinový spoj:

Spoj, který se často používá u vzpěr, neboť odolává stejně dobře tlaku jako napětí; zejména pokud čep sahá po celé délce z jedné strany na druhou.

Rybinový čep:

U většiny truhlářských výrobků se používají širší čepy, zatímco u nábytku jde většinou o čepy užší. Zkosení bývá v poměru 12:8 u tvrdého listnatého dřeva (vlevo) a 1:6 u měkkého jehličnatého dřeva (vpravo). Při vyznačování rybinových čepů je výhodné použít šablonu.