DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

ROHOVÉ A STŘEDOVÉ SPOJE PŘEPLÁTOVÁNÍM

Typ velmi jednoduchého spoje používaný v případě, kdy je zapotřebí spojit dva kusy dřeva v rohu nebo ve středu rámu. Spoj se v závislosti na požadované pevnosti fixuje lepidlem, hřebíky, vruty nebo koliky.

Postup při zhotovování rohového a středového spoje přeplátováním

První operací je vyznačení hloubky spoje na opačných stranách a na konci všech kusů vytvářejících spoj. Rejsek nastavíme na velikost odpovídající polovině tloušťce dřeva, takže vlastně vyznačuje středovou osu jednotlivých kusů.

Pomoci úhelníku vyznačíme na všech opracovávaných kusech boční části, které se mají odstranit. Poloha řezů je dána šířkou druhé spojované části. Na bocích sahá pokračování téže čáry do hloubky dané čárou, kterou jsme udělali v první fázi.

Pilou čepovkou provedeme řez podle čáry vyznačující okraj spoje. Rez označuje, kolik dřeva se bude muset odstranit. Vedeme jej tedy po horní stranu čáry stanovující jeho hloubku, abychom nezařízli příliš hluboko.

Podle nakreslené čáry dokončíme pilou čepovkou odříznutí špalíku dřeva o tloušťce rovnající se polovině celkové tloušťky spojovaného kusu.

Dlátem případně vyhladíme řezané plochy a odstraníme všechny nerovnosti. Tentyž postup zopakujeme i na druhém spojovaném kusu.

Naneseme na spojované dřevo štětcem lepidlo a lepený spoj sevřeme svěrkou nebo v hoblici.

Střední přeplátování se provádí stejně jako Předchozí spoj. Rozdíl spočívá pouze v tom, že po provedení příslušných řezů pilou se odstraní přebytečný materiál ze střední části spojovaného kusu. Je výhodné udělat mezi dvěma krajními řezy ještě navíc několik dalších.

FINÁLNÍ VÝROBEK


Další varianty přeplátovaných spojů

Křížový přeplátovaný spoj:

Tento spoj je velice odolný vůči silám způsobující krouceni dřeva a působící pod úhlem.

Neprůchozí středové plátované spoje:

Jedná se o různé varianty přeplátovaného středového spoje s neprůchozími čepy,které mohou být buď zkosené, nebo pravoúhlého průřezu.

Roubené přeplátované spoje:

Při použití tohoto spoje se na sebe ukládá několik kusů dřeva vzájemně v pravých úhlech, aniž by mezi nimi zůstávaly mezery.

Svěrné přeplátované spoje:

Tento spoj se skládá ze dvou kusů dřeva, mezi nimiž je třetí kus, který vůči nim svírá pravý úhel. Poloha jednotlivých součásti spoje se nakonec fixuje hřebíky nebo šrouby.