DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

ROHOVÝ SPOJ ČEP A ROZPOR

Spojení, které poslouží nejlépe, pokud hrozí vystavení tlaku. Většinou se používá při výrobě rámů obrazů, ale zejména při konstrukci dveří a oken rámů a v jiných situacích, kdy je zapotřebí spojit dvě části v pravém úhlu. Lepené spojení se někdy dále zesiluje vruty.
Postup při zhotovování rohového spojení na čep a rozpor

Začínáme se dvěma kusy hoblovaného a vyhlazeného dřeva. Tužkou označíme „správné" lícové strany. Položíme oba kusy přes sebe a na konci jednoho uděláme čáru vyznačující tloušťku spodního kusu. Poté provedeme totéž i s druhým kusem.

Vyjdeme z čáry, kterou jsme udělali v předchozím kroku, a narýsujeme ji po celém obvodu. Totéž provedeme i na druhém kusu dřeva.

Na širší straně uděláme pomocí rejsku čáry, jimiž rozdělíme dřevo napříč na třetiny. Čáry protáhneme k již nakresleným příčným čarám.

Pilou provedeme dva svislé řezy podél vnitřních stran čar zhotovených rejskem. Totéž uděláme i na druhém spojovaném dílu.

Dřevo upevníme pevně ke stolu opracovávanou stranou nahoru. Pomocí paličky a dláta odstraníme dřevo z rozporu. Šířka použitého dláta by měla být stejná nebo o něco málo menší, než jaká je šířka jednoho rozporu.

Pro výrobu čepu upevníme k hoblici druhý kus dřeva. Odřežeme části dřeva až po vnější značky, které jsme udělali již dříve.

Po odstranění přebytečného dřeva vyhladíme povrchy a případně rašplí odstraníme všechny nerovnosti.

Jednotlivé díly spojíme nejprve nasucho. Při spojení si pomůžeme paličkou. Zkontrolujeme, jak díly těsní, a v případě potřeby je upravíme. Porozložení netřeme lepidlem všechny plochy, které se budou vzájemně dotýkat. Složíme vše znovu dohromady. Opět použijeme paličku. Po zaschnutí lepidla vyhladíme plochy skelným papírem.

FINÁLNÍ VÝROBEK


Další varianty rohového spojení s jednoduchým a dvojitým spojením na čep a rozpor

Rohové spojení dvojitým neprůchozím čepem:

Používá se ke spojování širších kusu dřeva. Dvojitý spoj nabízí větší lepenou plochu, díky čemuž je výsledný spoj pevnější. Neprůchozí čepy nejsou z boku viditelné, takže spoj vyhlíží elegantně.

Rohové spojení neprůchozím čepem a dlabem:

Existuje několik druhů rohového spojení na čep a dlab. Pokud použijeme zkoseni, získáme pevnější spoj, neboť se zvětší velikost lepené plochy na styku obou částí.

Spoj na neprůchozí čep a rozporku na pokos:

Spojení, u kterého jsou spojovací prvky úplně skryté. Používá čep trojúhelníkového tvaru a odpovídající vybrání ve druhém spojovaném kusu.

Rohově spojení na čep a dlab:

Používá se k vytvoření pevných pravoúhlých spojení v rozích. Délka čepu je menší než šířka druhé spojované části. Výřez, do nějž se čep zasouvá, tudíž nemá na druhé straně spojovaného kusu vyústění. Čep je neprůchozí.