DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

SPOJE NA VLOŽENÉ PERO A DRÁŽKU

Tento druh šířkového spoje dosahuje větší pevnosti, než jakou by měl obyčejný tupý spoj. Důležité je, aby pera zasunutá do drážek ve spojovaných deskách byla zhotovena z tvrdého dřeva. Pokud je to možné, měla by vlákna pera směřovat v pravém úhlu vůči spojovaným kusům. Užívají se také překližková pera.
Postup při zhotovování šířkového spoje na vložené pero a drážku

Pomocí svinovacího metru nastavíme rejsek, aby jeho hrot označil šířku odpovídající jedné třetině tloušťky dřeva.

Na konci jednoho ze spojovaných kusů vyměříme tužkou hloubku drážky, která v tomto případě činí asi 30 mm. Poté rozdělíme pomocí rejsku tloušťku dřeva na třetiny.

Stolní kotoučovou pilou provedeme řez. Řežeme podle vodítka přesně na šířku drážky. Dalšími řezy odstraníme zbylý materiál z vnitřní drážky.

Dlátem dokončíme odstranění materiálu z drážky. Drážka je čistá a zbavená zbytků a nepravidelností, které by mohly bránit řádnému usazení pera.

Délka a šířka pera musí odpovídat rozměrům drážky vyřezané do spojovaných kusů dřeva.

Pero, které má potřebné rozměry, o několik milimetrů z obou stran přihoblujeme. Ubráním nepatrné vrstvy materiálu z obou stran získáme dostatek prostoru nutného k tomu, aby mohlo řádně fungovat lepidlo.

Z téhož důvodu jemně zkosíme všechny čtyři hrany pera. K tomu použijeme hoblík držený pod úhlem 45°, s jehož pomocí jemně ohoblujeme ("srazíme") všechny čtyři hrany. Tím dosáhneme toho, aby hrany spojky nepoškodily či nerozštíply spojované kusy dřeva, s nimiž se dostanou do kontaktu.

Natřeme pero a obě drážky lepidlem tak, aby lepidlo pokrývalo celý spoj. Dokud lepidlo nezaschne, lze polohu spojovaných částí ještě případně upravit.

FINÁLNÍ VÝROBEK


Ruzné podoby šířkových spojů

Spoj na dvojité pero a drážku:

Používá se při spojování velmi silných kusů dřeva. Dvojitá drážka zajišťuje větší pevnost, zejména proti vykřivení spoje.

Spoj na vložené pero s příčnými čepy:

Pro zvýšení odolnosti spoje jsou do dlabů v drážce ještě zapuštěny čepy.

Šířkový spoj na tupo zajiltěný rabinovitými čepy:

Stará technika, při jejímž použití jsou vyřezána do dřeva vybrání pro vlepené příčné čepy vyrobené z tvrdého dřeva nebo překližky.

Spoj na tupo s vloženými lamelami:

Spoj překližkovými lamelami. Dlaby pro tato krátká pera lze zhotovit na kotoučové pile nebo lamelovací frézkou.