DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

DÉLKOVÝ SPOJ S NEPRŮBĚŽNÝMI ČEPY

Spoj s neprůběžným čepem a zámkovým dlabem je jednodušší náhražkou rybinového spoje s čepem. Jedná se o spoj vytvořený tak, aby dokázal odolávat zatížení v tahu, ale současně dobře obstál v tlaku. Nehrozí u něj nebezpečí rozštípnutí a vzniku trhlin ve dřevu.
Postup při zhotovování délkového spoje na podélný čep a rozpor

Změříme šířku připraveného hranolu a vyznačíme rovnou čáru, která je vzdálena od konce hranolu ve vzdálenosti rovnající se jeho šířce. Pomocí rejsku poté vyznačíme čáry; jimiž rozdělíme dřevo na šířku na tři stejné části.

Nakreslíme další čáru napříč hranolem ve dvou pětinách vzdálenosti od konce. Pak vyznačíme dvě čáry rovnoběžně se svislými značkami ve vzdálenosti 10mm na každou stranu, čímž získáme obrys zámkového dlabu. Čára vedená napříč koncem kusu dřeva vyznačuje hloubku, do jaké se má řezat.

Na kusu dřeva upevněném ke stolu vyznačíme obrys zámkového dlabu, odkud se má odstranit přebytečný materiál. Poté jej začneme odstraňovat dlátem.

Pomocí dláta s ostřím obráceným horní stranou dolu odstraňujeme přebytečné dřevo, dokud nedosáhneme úrovně čar nakreslených v předchozích fázích.

Pro dokončení začištění vnitřku spoje použijeme totéž dláto, ale tentokrát s ostřím v normální poloze. Počínáme si opatrně a rukou ovládáme pohyb dláta.

Nakreslíme příčný obrys zámkového čepu, který musí zapadnout do dlabu. Příslušné rozměry přeneseme z hotového dlabu.

Nakreslíme podélné čáry vyznačující polohu, v jaké se budou po spojení nacházet konce obou dřevěných dílů. Příslušné rozměry přeneseme, abychom dokončili zámkový čep.

Před vyřezáním obrysu tohoto čepu provedeme ocaskou řez do poloviny tloušťky. Uděláme příčný řez a odstraníme nepotřebné dřevo, které si schováme pro použití v další fázi.

Dřevo, které jsme odstranili v předchozí fázi, nyní poslouží jako opora při odstraňování materiálu ze stupňovitého čepu.

Opatrně vedenými pohyby dláta začistíme čep. Podle potřeby dřevem otáčíme, abychom si usnadnili použití nástroje při dokončování práce.

Naneseme lepidlo, přičemž použijeme dostatečně jemný štětec, abychom se s ním dostali ke všem plochám, jež budou po spojení ve vzájemném kontaktu. Spoj sevřeme do svěrky.

FINÁLNÍ VÝROBEK


Různé varianty délkového spoje s neprůběžným cepem

Neprůběžný spoj s rybinovým čepem:

Čep tohoto spoje končí tvarem podobným obrácenému rybinovému čepu. Jedná se o spoj, jehož délka se rovná dvojnásobku tloušťky spojovaných části.

Spoj s rybinovým čepem, perem a drážkou:

Dokonalé spojeni založené na jednoduchém spoji s neprůběžným čepem. Pero a žlábek dodávají spoji na pevnosti a propůjčují mu větší odolnost proti silám způsobující kroucení a ohyb.

Kosý spoj s rybinovým čepem:

Spoj, u kterého úhly na konci čepu zjednodušuji jeho sestavení. Výhodný pro použití v situaci, kdy bude nutné konstrukci následně rozmontovat.