DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

DÉLKOVÝ SPOJ S VLASTNÍM A VLOŽENÝM ČEPEM

Spoj, který poslouží velice dobře u předmětů vystavených tlaku a krouceni. Odolnost vůči krouceni je dána jeho délkou, profilem čepu a hloubkou dlabu, v němž je čep uložen.

Postup při zhotovování délkového spoje s vlstním a vloženým čepem

Pomocí rejsku uděláme čáry na plochách a čele opracovávaného dřeva. V tomto případě se jedná o hranol s průřezem 40 x 40mm, přičemž průřez čepu bude 15x 15mm.

Po vyznačení příslušného dílu odřežeme pomocí čepovky přebytečné dřevo obklopující čep.

Čepovkou provedeme potřebné svisle a vodorovně vedené řezy, dokud neodřežeme přebytečné části dřeva, po jejichž odpadnutí zůstane vlastní čep. V tomto případě je délka čepu 20mm, ale tento rozměr lze podle okolností upravit.

Upevníme opracovávaný kus ke stolu a začistíme dlátem zhotovený čep.

Po přenesení rozměrů čepu na druhý kus dřeva vyznačíme obrys výřezu tvořícího dlab.

Upevníme kus dřeva svisle do svěráku a dlátem začneme vysekávat dlab.

Opakovaným sekáním dláta odstraňujeme přebytečné dřevo, dokud hloubka dlabu nedosáhne stejného rozměru, jaký má délka čepu.

Pro dokončení spoje potřeme styčné plochy lepidlem. Je třeba se přesvědčit, zda je lepidlo dobře naneseno na všechna místa.

FINÁLNÍ VÝROBEK


Varianty spojů s rovným čepem

Křížový spoj na dva čepy:

Spojení dvou symetrických konců používaný ke spojování částí se čtvercovým profilem. Výborně odolává tlaku a silám způsobujícím krouceni.

Křížový spoj:

Spojení dvou vlysu. Čep a dlab jsou upraveny do tvaru kříže. Ideální spojení pro kusy se čtvercovým profilem vystavené tlaku a kroutivým silám.

Spoj s dvojitými stupňovitými čepy a dlaby:

Složitý spoj, jehož výroba je náročná na čas a vyžaduje mnoho práce s pilkou a dlátem. Má stejné vlastnosti jako Křížovy spoj.

Spoj se čtyřmi čepy a dlaby:

Spoj představující důvtipné řešení problému, jak se vyrovnat s kroutivými silami. Ve skutečnosti se ale používá častěji pro svůj vzhled nežli vlastnosti.