DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

DÉLKOVÝ SPOJ NA PODÉLNÝ ČEP A ROZPOR

Pravoúhlý čep u tohoto spoje zapadá do rozporu odpovídajícího tvaru čepu. Zhotovení tohoto ručně vyráběného spoje je pracné, výsledkem je velice působivý vzhled.

Postup při zhotovování délkového spoje na podélný čep a rozpor

Na jednom z vlysů vyznačíme základnu spoje, jejíž vzdálenost od konce hranolu odpovídá tloušťce tohoto kusu. Tím vymezíme místo, ve kterém budeme spoj vyrábět.

Pomocí rejsku a úhelníku vyznačíme rovnoběžné čáry na přilehlých stranách. Šablona by měla být nastavena tak, aby velikost čepu činila 75 x 15mm.

Pomocí pily čepovky uděláme horizontálně vedený fez vymezující místa, která se mají odstranit.

Upevníme opracovávaný kus do vozíku hoblice a svislým řezem odstraníme přebytečné dřevo.

Tytéž vodorovné a svislé řezy provedeme i na druhém kusu, ze kterého rovněž odstraníme přebytečné dřevo.

K odstranění přebytečného dřeva z míst kam se nedostaneme pilou, použijeme dláta s rozdílnými šířkami ostří.

Páčením dlátem se zbavíme přebytečných kusů dřeva. Dlouhé třísky odstraníme odseknutím a nakonec plochu spoje vyhladíme.

Začistíme vnitřní plochu opakovanými jemnými pohyby ostrého dláta drženého oběma rukama.

Hotový čep použijeme k vyznačení místa, kde se na druhém kusu dřeva bude nacházet rozpor. Přiložením konců obou dřev k sobě přeneseme příslušné rozměry.

Vyřízneme rozpor a odstraníme přebytečné kusy dřeva stejně, jako jsme to udělali při výrobě čepu. Tato operace je trochu složitější.

Všechny plochy natřeme lepidlem. Žádná ze styčných ploch nesmí zůstat suchá. Použijeme dostatečně velký štětec, abychom natřeli celé plochy, které budou ve vzájemném kontaktu.

FINÁLNÍ VÝROBEK


Různé typy délkových spojů na cep a rozpor

Spoj s dvojitým čepem:

Je pevnější nežli jednoduchý spoj, pokud tloušťka čepu odpovídá alespoň jedné třetině tloušťky spojovaných části. Pokud je tloušťka spojovaného materiálu větší, používá se varianta se zdvojeným čepem.

Délkový spoj na čep a rozpor se šikmým osazením:

Velice podobný spoji na obyčejný čep a rozpor. Zkosení konců obou spojovaných částí ale vede k větší odolnosti vůči podélnému zkroucení.

Délkový spoj se střídavými čepy a rozpory:

U tohoto druhu spoje se zvětšuje vzájemně se proplétající styčná plocha.

Zkoseny spoj s dvojitým čepem a rozporem:

Výroba tohoto spoje vyžaduje velkou trpělivost při práci s pilkou a dlátem. Odměnou je však velice působivý výsledek.