DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

SPOJE NA VLASTNÍ PERO A DRÁŽKU

Jedná se o druh šířkového spoje používaného při spojování desek. Jak vyplývá z jeho názvu, je boční strana jedné desky opatřena perem, které zapadá do drážky na boční straně druhé desky. Tímto způsobem lze spojit několik desek a vytvořit z nich plochu o požadované šíři.
Postup při zhotovování šířkového spoje na vlastní pero a drážku

U dřevěného hoblíku nastavíme hloubku řezu lehkým poklepem kladívkem na klínek.

Upevněte desku nebo panel na hoblici tak, aby byl otočený boční stranou nahoru. Hoblíkem drážkovníkem zhotovíme drážku ve středu boku desky. V tomto případě používáme kombinovaný hoblík sloužící pro vytvoření spoje na pero a drážku. K témuž účelu ale stejné dobře poslouží kovový kombinovaný hoblík nebo kotoučová pila.

Stejným způsobem opracujeme druhý bok. Tentokrát ale použijeme nůž hoblíku sloužící ke zhotovení pera.

Po zhotovení pera ohoblujeme několika lehkými tahy hoblíkem drženým pod úhlem 45° jeho hrany. Tím zajistíme, aby bylo ve spoji dostatek místa pro lepidlo a spoj šel sestavit.

Obrázek názorně ukazuje, jak do sebe zapadají drážka a pero, které byly v tomto případě zhotoveny pomocí kombinovaného hoblíku sloužícího ke spoji na pero a drážku.

Natřeme obě strany lepidlem, přičemž použijeme dostatečně jemný štětec, jimž se dostaneme do všech míst, která se budou vzájemně dotýkat.

Obě části sestavíme tak, aby nedošlo k poškození pera ani drážky.

Několika údery kladívka na kus dřeva položený na slepované desky stlačíme oba spojované díly k sobě, případně použijeme svěrky s podložkami. Nakonec očistíme desky od zbytků lepidla, které vyteklo ze spoje ven.

FINÁLNÍ VÝROBEK


Varianty spoje na pero a drážku

Dvojity spoj na vlastní pero a drážku:

Používá se pro spojování silnějších kusů dřeva, u nichž dvojitá pera zvyšují pevnost spoje.

Profilované spoje na pero a drážku u obkladů:

Profilování napomáhá zakrýt důsledek změn velikosti dřeva při sesycháni, které by se jinak projevily odkrytím spoje. Používá se často při obkládání, kdy jednotlivé desky bývají na místo lepení jedna k druhé skrytě přitloukány hřebíky k nosným lištám.

Střídavý spoj na vlastní pero a drážku:

Každý kus dřeva spojovaný tímto způsobem má drážku i pero. Jako u předchozích variant dosáhneme zvýšení pevnosti spoje.

Přičný zpevňovací spoj na pero a drážku s výřezem a čepem:

Spoj se používá k upevnění spárovek na okrajích. Spoje se zajišťují průchozími čepy a klíny. Použití je ojedinělé, např. u kuchyňských válů.