DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DŘEVA

Jehličnaté stromy (nahosemenné)

Vyznačují se následujícími vlastnostmi:
 • Mají uniformní vzhled, pro nějž je typická košatá nebo jehlanovitá koruna v horní čžsti hladkého rovného kmene.
 • Dřevo jehličnatých stromů má homogení strukturu. Díky této vlastnosti se často používá při výrobě nábytku.
 • Dřevo jehličnatých stromů je lehké, mněké a snadno se opracovává. Často se o něm hovoří souhrnně jako o měkém dřevu, třebaže mezi jehličnaté stromi patří i druhy s tvrdým dřevem, například TIS.
 • Na příčném řezu jejich kmeny uvidíme letokruhy skládající se ze světlé tkáně jarního dřeva střídané tmavšími a hustějšími vrstvami letních přírůstků dřevní hmoty.
 • Radialní řez bez suků odhalí většinou dřevo bohaté na pryskyřici s rovnoběžnými kruhy takřka shodné tloušťky. Tangenciální řez nabídne pohled na zvlněný vzorec tvořený soustředěnými elipsovitými obrazci.
 • Životní pochody se během roku zvolňují, ale ani během zimního poklesu teploty se úplně nezastaví. Z toho důvodu jehličnaté stromy neshazují na podzim jehličí a zůstávají stále zelené.
 • Přibližně 650 známích druhů tvoří více než 50 čeledí seskupených do 8 tříd.
 • Jehličnaté stromy vytvářejí často monokulturní porosty pokrývající rozsáhlé oblasti.

Listnaté stromy

Vyznačují se následujícími vlastnostmi:
 • Příčný řez kmenem listnatého stromu nabízí zpravidla pohled na letokruhy skládající se ze zřetelně viditelných cév (buněčných dutin), které protínají kolmé paprskovité linie vycházející z jádra.
 • Na radiálním řezu naproti tomu vyhlížejí letokruhy jako více či méně znatelné proužky, někdy jsou na řezu dobře viditelné lesklé dřevěné paprsky. Ty dodávají dřevu zajímavý vzhled.
 • Vzhled tangenciálního řezu dřevem působí chuději a méně atraktivně
 • Svalovitý, lesklý, pruhovaný povrch listnatého dřeva z něj vytváří ideální surovinu pro dekorativní účely.
 • Složitá struktura ovlivňuje mechanické vlastnosti tohoto dřeva, které mají těsnou souvislost s jeho hustotou.
 • Listnaté stromy přestávají v průběhu zimy růst, proto na podzim shazují listí. Jejich růst začíná znovu na jaře, kdy vyrážejí nové listy a stromy posléze rozkétají.
 • Dosud je známo více než 1400 druhů listnatých stromů, k nimž patří řada obchodně důležitých jednoděložných a dvouděložných dřevin.
Pro zvětšení klikněte

Měkké dřevo

Měkké dřevo se získává z jehličnatých stromů a vyznačuje se zpravidla nízkou hustotou. Jehličnaté stromy náležejí do třídy nahosemenných rostlin, které produkují semena, jež nejsou ukrytá v semeníku. Ne všechny stromy této skupiny se ale podobají jednomu jedinému univerzálnímu vzoru. Většinou se jedná o vysoké, štíhlé a zašpičatělé stromy. Měkké dřevo je obvykle světlé barvy ve škále sahající od žluté po hnědě rezavou. Vyznačuje se zřetelnou texturou, která je výsledkem vysokého kontrastu mezi jarními a letními letokruhy S měkkým dřevem se většinou setkáme v oblastech s chladnějším či proměnlivým klimatem, v arktickém i subarktickém pásmu a v mírnějších oblastech severní Evropy a Severní Ameriky, kde jeho výskyt sahá až do jihovýchodních částí USA. Jehličnaté stromy rostou rychle, mají vysoké rovné kmeny, díky nimž se výtečně hodí pro výsadbu lesů. Vzhledem k rychlejšímu růstu je pěstování jehličnatých stromů zpravidla méně nákladné nežli v případě listnatých stromů. Jejich dřevo je oblíbenou surovinou ve stavebnictví, při výrobě nábytku, stejně jako pro produkci celulózy používané papírenským průmyslem.

Tvrdé dřevo

Tvrdé dřevo se získává z listnatých stromů a vyznačuje se zpravidla vysokou hustotou (lehká balza je mezi listnatými stromy známou výjimkou). Patří ke třídě krytosemenných rostlin, jejichž semena se nacházejí v semeníku, ze kterých po opylování vznikají plody. Většina z těchto stromů roste v mírných a tropických pásmech. Jsou opadavé a na podzim shazují listí. Tvrdé dřevo listnatých stromů je zpravidla odolnější nežli měkké dřevo jehličnanů. Vyznačuje se rovněž větší pestrostí barev, textury a žilkování. Bývá také dražší, přičemž ceny některých exotických a vzácných tvrdých dřev dosahují značné výše. Tato dřeva se často používají v podobě dýhy kryjící jiné, méně hodnotné dřevo. Tvrdé dřevo se používá ve stavebnictví a pro zhotovování různých řemeslnických výrobků. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím jeho růst je klima, což vysvětluje místa výskytu listnatých lesů na mapě světa. Listnaté stromy rostou zpravidla pomalu, přičemž navzdory programům výsadby nových lesů nedosahují mladší exempláře kvalit starších stromů.