DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

NÁSTROJE
Ruční nástroje a nářadí

Kvalitní nástroje jsou základním předpokladem úspěšné práce se dřevem. Poněvadž se jednotlivé nástroje rodily v pruběhu dějin, musela se jejich podoba i funkce nmohokrát přispůsobovat specifickým potřebám řemeslníků jednotlivých hystorických údobí. Některé z těchto potřeb zůstaly nicméně beze změn a mnoho dnečních nástrojů by proto bez potíží rozpoznali i středověcí řemeslníci. Jednotlivé nástroje jsou v této kapitole popisovány přibližně v tom pořadí, v jakém se během práce se dřevem postupně používají. Vedle nástrojů, které slouží k příměmu opracování, se ještě používá nářadí, jež přímo dřevo neobrábí.


Nářadí pro měření

Měření a označení přesných rozměrů představuje vždy první krok, který zajišťuje, aby k sobě jednotlivé části budoucího výrobku dobře přiléhaly. Některé z nářadí používaných v této fázi práce proto slouží k určení rozměrů, zatímco pomocí jiných se určují úhly. V jistých případech potřebuje řemeslník i další pomůcky, které slouží k přenášení daných rozměrů z jednoho kusu dřeva na druhý.

Úhelník
Metry
Ocelové a dřevěné měřítko
Stavitelný a pevný pokosník
Posuvné měřítko se stupnicí

Rýsovací nářadí

Měření a zakreslováni značek jsou společně prováděné základní operace, jejich cílem je zajistit, aby konečný výrobek měl požadovanou velikost a určený tvar. Rozměry na výkresu se musí na dřevo přesně vyznačit.

Rýsovací jehla
Dřevěné tužky
Jak si poradit bez pravítka
Rejsek
Kružítka a odpichovátko

Nástroje pro řezání

Při práci na konkrétním projektu je jedním z prvních kroků vyznačení určených rozměrů jednotlivých dřevěných částí. Pomocí pily poté uřízneme potřebné kusy dřeva na přibližné rozměry. Následovně tyto části opracujeme, případně do nich vyřežeme zářezy a otvory, pomocí kterých lze nakonec jednotlivé díly složit do konečné podoby. Pro řezání vzniklo v průběhu historie mnoho ručních pil a dalších řezných nástrojů odpovídajících úrovni technického rozvoje daného historického období. Některé z nich dnes zastarávají, jiné dokonce skončily v muzeích dávno. Mnohé tradiční řezné nástroje (například pily, hoblíky a dláta), ale i nadále plní svou funkci a při ruční výrobě se bez nich nedokážeme obejít.

Ruční pily
Rámová pila
Pokosová pila
Ocaska
Jemná ocaska

Zářezka
Lupenková pilka
Děrovka
Pilka na dýhy
Pilka s vyměnitelnými listy

Nástroje s ostřím

Po hrubém uříznutí jednotlivých částí zamýšleného výrobku pokračuje práce jejich hoblováním, spojováním, broušením a konečnou úpravou. Pro všechny zmíněné úpravy se používá řada různých nástrojů opatřených jedním ostřím. Lze je rozdělit do dvou základních skupin: na nástroje s chráněným ostřím (například hoblík) a na nástroje s volným ostřím (například dláto).

Hoblíky
Macek
Malý macek
Hladík a klapkař
Hoblíky se zakřivenou plochou

Železné hoblíky
Zubák
Profilovací hoblíky
Římsovník
Polodrážkovník

Žlábkovník
Profilový hoblík
Drážkovník
Hoblík na pera a drážky
Dláta

Ploché a skosené dláto
Čepovní dláto
Duté dláto

Nástroje k vrtání a šroubování

Nejjednodušší způsob, jak udělat do dřeva otvor, je použít ostrý špičák. Uplatnění této pracovní metody ale může vést k rozštípnutí dřeva, neboť částečky dřevěné hmoty se ze vznikající díry průběžné neodstraňují, nýbrž jsou stlačeny ve směru úderu. Tento problém lze odstranit použitím vrtáku, jehož spirálové drážky dopravují při vrtání díry odpadní materiál ven. Při zhotovení malých otvorů pro šroubky nic méně vede použití špičáku ke zcela uspokojivým výsledkům.

Malý ruční vrták
Kolovrátek a Nebozez
Spirálový vrták
Ruční vrtačka
Šroubováky

Kladiva a nářadí na vytahování hřebíků

Kladiva, paličky a pomůcky na vytahování hřebíků jsou samostatná nářadí, ale někdy bývají spojena i do jediného nářadí. Dobrým příkladem je tesařské kladivo, s jehož pomocí lze hřebíky zatloukat i vytahovat. V následující části jsou popsána jak některá z kombinovaného nářadí, tak i jednoúčelová, která byla vytvořena k plnění jednoho jediného úkolu.

Kladivo
Palicka
Kleště
Štípací kleště
Zarážeč hřebíků a Páčidla

Upínací pomůcky

Jednotlivé součásti dřevěných výrobků drží pohromadě většinou pomocí nejrůznějších čepů. Jestliže k tomu nejsou použity kovové součástky, slouží k zafixování polohy spojených dílů zpravidla lepidlo. Dokud lepidlo nezaschne, je zapotřebí držet součásti v určené poloze. Kromě samotné fixace polohy působí tyto upínací pomůcky na spojované součástky současně tlakem, který je nezbytný k dosažení maximální pevnosti lepeného spoje. Existuje široká škála upínacích pomůcek a konstruovaných pro odlišné účely a v nejrůznějších velikostech.

Svěrky a Ztužidla
Páskové svěrky
Tyčové ztužidlo a I-stahovák
Ztužidlo k nalepení lišt
Stahovák na rámové konstrukce

Nástroje k obrábění, brouseni a konečným úpravám

Pro dosaženi očekávaného konečného vzhledu je nutné výrobek ještě před lakováním nebo barvením dřeva opracovat do definitivního tvaru a vyhladit. Tyto závěrečné fáze práce jsou nesmírně důležité pro celkový výsledek, neboť kvalita díla významnou měrou závisí právě na řemeslné dokonalosti, s jakou jsou provedeny závěrečné úpravy vzhledu. Zvláště významné to je před závěrečným nanášením lesklého laku. Pokud není dřevěný výrobek řádně opracován, nelze mu dát kvalitní vzhled, protože jsou patrné nedostatky. V následujících pasážích jsou popsány některé nástroje a prostředky důležité pro závěrečné fáze výroby.

Rašple
Pilníky
Kulaté a jehlové pilníky a rašple
Škrabka
Srovnávače

Brusný papír
Ocelová vlna

Přenosné elektrické nářadí

Užitečnost přenosných elektrických nástrojů a nářadí je vzhledem k jejich malým rozměrům, všestrannému použití a úspoře práce nepopiratelná. Ulehčují mnoho pracovních operací, které se dříve musely dělat ručně nebo k jejichž provedení by jinak bylo zapotřebí velkých strojních zařízení, jejichž cena představuje pro většinu uživatelů nepřekonatelnou překážku. Přenosné elektrické nástroje a nářadí uspokojují potřeby profesionálních řemeslníků i amatérských kutilů. Díky nim si může mnoho lidí, pro něž je práce se dřevem koníček, vybavit na poměrně malém prostoru kvalitní dílnu přímo ve vlastním domě či bytě. Profesionálům přenosné nástroje pomáhají při práci na projektech mimo dílnu – například při výrobě a montování zabudovaného nábytku nebo kuchyňských linek. Nabízejí velice všestranné využití v různých situacích, což se týká zejména nástrojů s bateriemi, které nejsou závislé na zdroji elektrického proudu. Přenosné elektrické nástroje a nářadí se dělí do dvou kategorií. Stolní zařízení vyžadují při práci pevné umístění, zatímco ruční nástroje bývají mnohem lehčí a jejich konstrukce vychází z toho, aby je bylo možné snadno přenášet a při práci držet i ovládat rukama. Mnohé z nich se dnes nabízejí s vyměnitelnými bateriemi.

Kombinovaná kotoučová pila
Přenosná cirkulární pila
Přenosná kmitavá pila
Přenosná elektrická vrtačka
Okružní bruska

Elektrická ruční frézka
Lamelovací frézka
Elektrický ruční hoblík
Aku-šroubovák
Aku-vrtačka