DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

BRUSNÝ PAPÍR

Obecný název "brusný papír" se používá pro označení nejrůznějších druhů materiálů používaných k vyhlazování dřeva. Listy papíru jsou pokryty brusným práškem vyrobeným ze skla, písku, granátu, kovového oxiodu nebo křemene, který je smíchán se směsí lepidla. Brusný papír se prodává v různých rozměrech a kvalitě. Jednotlivé druhy se liší velikostí zrn brusného materiálu – od papíru určeného pro hrubé broušení až po velice jemný materiál. Každý typ se hodí na jinou konkrétní práci a odlišný druh finálních úprav. Údaje označující rozdílnou velikost zrn jsou vytištěny na rubu papíru. Škála začíná hodnotou 50 (velice hrubý skelný papír) přes 100 (hrubý), 180 (střední), 280 (jemný) až po 320 a více (velice jemný). Při vyhlazování plochého povrchu omotáváme brusný papír kolem dřevěného či korkového hranolu, který slouží jako opora.