DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

PILNÍK

Pilníky vyhlazují dřevo mnohem jemněji nežli rašple. Používají se proto pro odstranění nerovností či kazů vzniklých během použití předchozích nástrojů a k zajištění hladkého povrchu. Rozeznáváme pilníky s jednoduchým a dvojitým sekem. Pilníky s jednoduchým sekem mají rovnoběžně podélně uspořádané zuby pod malým úhlem, zatímco pilníky s dvojitým sekem mají příčně uspořádané zuby s různými úhly. Podle toho, nakolik dokáží vyhladit povrch dřeva, rozeznáváme hrubé, střední a jemné pilníky.