DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

PALIČKY

Palička je zvláštním druhem kladiva sloužícího ale k jinému účelu. Má měkčí hlavu vyrobenou ze dřeva, pryže nebo tvrdé plastické hmoty. Používá se tehdy, když je třeba udeřit do vyráběného předmětu, aniž by ale došlo k jeho poškozeni. (Například při skládání dřevěných rámů.) I při použití paličky se ale mezi ni a vlastní předmět vkládá kousek dřeva, aby údery paličkou nezanechaly stopy na povrchu dřevěného předmětu. Pomocí paličky se rovněž dodává na síle jiným používaným nástrojům - například dlátům. Hlava paličky může mít pravoúhlý, válcovitý nebo soudkovitý tvar. Paličky používané řezbáři mívají odlišný tvar. Podobají se více paličce hmoždíře a bývají kratší, což usnadňuje práci, pokud je zapotřebí vícekrát opakovaně udeřit na konec dláta.