DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

KLADIVO

Kladivo je univerzálně používané nářadí, jehož základní funkce spočívá v zatloukání hřebíků a v případě tesařského kladiva i v jejich vytahování. Jakkoli vypadá kladivo na první pohled jednoduše, má i tento nástroj svá kritická místa. Velice důležitá je zejména délka a pružnost rukojeti. Existuje velká škála různých kladiv od tesařského kladiva přes truhlářské dýhovací kladivo, až po kladivo používané při nalepováni dýhy. Konkrétní podoba hlavy kladiva vychází z povahy práce, pro kterou je daný nástroj určen. Všeobecně platí, že zatloukání hřebíku kladivem by se mělo přerušit ještě v okamžiku, kdy hlavička hřebíku těsně vystupuje ze dřeva, aby se předešlo poškození materiálu. Do konečné polohy by se měl hřebík dostat pomocí speciálního zarážeče hřebíků tak, aby se jeho hlavička nacházela těsně pod povrchem dřeva. Pokud se dřevěné části sbíjejí k sobě pomocí hřebíků, měly by se jednotlivé hřebíky zatloukat do dřeva v navzájem opačných úhlech proti sobě.