DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

RÁMOVÁ PILA

Čím užší je list pily, tím je současně méně stabilní, což vede při konstrukci pil k hledání nevyhnutelného kompromisu. Po celá staletí užívaným řešením je napnutí listu do rámu Zatímco Římané používali rámové pily s listem ve střední části rámu, uplatnil se ve 13. století poprvé moderní krakorcový princip rámu. List pily je v tomto případě natažen mezi dvěma svislými rameny u pevněnými na protějších koncích střední příčky. List je natahován silou přetočeného provazu nebo kovové tyče s maticí, který k sobě táhne dva opačné konce kolíků, k nimž je list pily připevněn. U rámových pil lze používat listy s hrubými i jemnými zuby, při čemž se list dá natočit i tak, aby umožnil vedení řezu s rámem rovnoběžně orientovaným vůči ploše desky. To dodává použití nástroje při vyřezávání dřevěných panelů na všestrannosti.