DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

RUČNÍ PILY

Pily se používají k vytváření rovných i zakřivených řezů, přičemž ke každému účelu je k dispozici několik různých typů nástrojů. Přímého rovného řezu lze dosáhnout pomocí rámové pily nebo jemné ocasky a zářezky. Zakřivené řezy se dělají rámovou pilou s úzkým listem, děrovkou a lupenkovou pilkou. Pomocí rámové pily lze tedy dělat oba typy řezů v závislosti na tom, jakým listem je nástroj vybaven. Ocaska se skládá z ocelového listu se zuby a z rukojeti. Tvar a počet zubů se u jednotlivých druhů nástrojů liší, díky čemuž se každá pila hod í k jinému účelu. Různý je rovněž počet zubů. Pily určené pro jemné řezy mívají malé a jemné zuby, zatímco nástroje sloužící k hrubým řezům jsou opatřeny menším množstvím větších zubů a řeže se s nimi mnohem rychleji. Zuby pil jsou ostré, a pokud se řez vede napříč dřevem, dokážou některé pily udělat velmi čistý řez. Jednotlivé zuby jsou po celé délce listu rozvedeny, tj. jsou nakloněné střídavě doprava a doleva. V důsledku toho je řez vznikající ve dřevu širší, než jaká je šířka samotného listu. Tím se předchází tření a obtížnému pohybu v řezné s páře.