DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

KRUŽÍTKA A ODPICHOVÁTKO

Výrobní operace mohou být buď jednoduché či skládající se z několika úkonů. Různé druhy kružítek se tudíž podle potřeby používají pro kreslení křivek, větších či menších kružnic nebo půlkruhů. Kružítka a odpichovátka slouží ke kreslení kružnic a oblouků i k přenášení úhlů. Odpichovátka mají obě ramena opatřená ostrými bodci, zatímco kružítko má jedno rameno ukončené bodcem a druhé kouskem tuhy. Kruhy či oblouky větších rozměrů se kreslí velkými kružidly nebo tyčovými kružítky. Nářadí sloužící k určování rozměrů dutin či velikostí obvodů zaoblených předmětů mají dovnitř či vně otočená ramena. Po nastavení rozměru podle skutečného předmětu je pak lze přiložit k výkresu a zkontrolovat, zda je ta která zaoblená část výrobku opracována na správný průměr.