DŘEVO

Spirit Of Angmar & Bithynie

REJSEK

Rejsek se používá při rýhování čar vedoucích rovnoběžně nebo se směrem vláken dřeva nebo kolmo vůči nim. Skládá se z ramene opatřeného na jednom konci hrotem a z posuvné části sloužící jako vodítko. Posuvná část bývá někdy opatřena mosazným krytem chránícím ji před opotřebováním. Ocelový hrot na konci ramene slouží k vyznačení čáry na dřevě. Rejsek lze nastavit na požadovanou velikost pomocí pravítka. Častější a přesnější ale je, pokud velikost nastavíme podle již existující části výrobku a přeneseme ji na právě vyráběný díl, kde ji vyznačíme. Jedná se o spolehlivou metodu, jak vyznačovat správné velikosti spojů, čepů a kloubů. Podobně jako rejsek funguje i šablona určená k řezání – namísto hrotu má ale na konci ostří. Používá se při vyrývání čar v příčném směru vůči vláknům dřeva a rovněž k odřezávání proužků dýhy. Rejsek vybavený speciálním vodítkem umožňuje dělání značek na zakřiveném povrchu. Rejsek se dvěma hroty dokáže dělat značky současně po obou stranách dřeva a při vyznačování čepů tudíž zajišťuje nejvyšší možnou přesnost. Některé druhy těchto dvojitých rejsků lze použít i jako jednoduché značkovací šablony – v takovém případě zanechává na dřevě stopu pouze jeden hrot. Rejsky slouží často k vyznačování středu hrany kusu dřeva. Postupujeme tak, že rozměr na šabloně nastavíme odhadem a z obou stran dřeva uděláme postupně po jedné drobné značce. Podle výsledku pak nastavený rozměr na šabloně upravíme a stejnou operaci opakujeme znovu a znovu tak dlouho, dokud neuděláme z obou stran značku do téhož místa. Takto nalezené místo pak výrazně označíme – představuje hledaný střed.