DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

ZEBRANO (Microberlinia brazzavillensis)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Leguminosae

Vzrůst:

Microberlinia brazzavillensis je znám také jako zingana (Kamerun a Gabon), allene, ele a amouk (Kamerun) a zebrawood (Velká Británie a USA).


Vzhled:

Na řezu na čtvrtky má jádrové dřevo světle zlatožlutou barvu a úzké, pravidelné a souběžné tmavě hnědé až téměř černé žilkování, které vytváří charakteristické zebrovaní. Na tangenciálním řezu nebo na loupaném povrchu díky němu vyniká velmi výrazná kontrastní kresba. Uložení vláken střídavě točité nebo vlnité a textura hrubší, s lesklým povrchem.


Vlastnosti:

Hustota zebrana po usušení se pohybuje kolem 740kg/m³. Suší se obtížně právě kvůli střídání silnostěnných a tenkostěnných vláken v textuře a je náchylné k deformování. V procesu použití je tvarově stabilní. Toto tvrdé a těžké dřevo má vysoké hodnoty ve všech kategoriích pevnosti a je vyhlášené zejména pro svou vysokou tuhost. Nehodí se k ohýbání. Zebrano je opracovatelné jak ručně, tak strojně, ale vzhledem k charakteru vlákna je obtížné dosáhnout u něj hladkého povrchu. Při lepení je třeba být opatrný a při leštění je třeba použít dobré plniče, aby bylo možné povrch dokonale vyhladit. Dřevo není trvanlivé a je hůře impregnovatelné, ale bělové dřevo je propustné (impregnovatelné).


Využití:

Zebrano je běžně používáno na výrobu krájených dekorativních dýh, obvykle je řezáno na čtvrtky, aby se vyhnulo větším deformacím, které vznikají v důsledku střídání tlustostěnného a tenkostěnného vlákna. Používá se na intarzie a zdobení nábytku ve formě překládaných motivů. Uskladněné dýhy mají tendenci se kroutit. proto se doporučuje zatížit je. V masivu je zebrano používáno na soustružené výrobky, jako jsou držadla kartáčů, a na drobné předměty, jako jsou elegantní držadla a násady nářadí. Využívá se také v sochařství a řezbářství.


Výskyt:

Tento charakteristický strom roste převážně v západní Africe v Kamerunu a Gabonu.