DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

TOPOL (Populus spp.)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Salicaceae

Vzrůst:

Hlavními komerčně využitelnými druhy topolu rostoucího v mírných severských oblastech jsou: Populus nigra L., produkující dřevo blafl poplar neboli European black poplar (Evropa), P. canadensis Moench. var. sirotina, produkujíci dřevo black Italian poplar (Evropa), P. robusta Schneid, který produkuje dřevo black poplar nebo robusta (Evropa), P. tremula L., poskytující dřevo označované podle země původu jako European, English, Finnish nebo Swedish aspen, P. balsamifera L. a P. tacamahaca Mill., produkující Canadian poplar, známý také jako tacamahac poplar a balsam poplar (USA) nebo balsam poplar a black poplar (Kanada). Tzv. černé topoly dorůstají do výšky 30-35m a mají průměr 1-1,2m a více, P. tremula dosahuje výšky kolem 18-24m.


Vzhled:

Jádrové dřevo není jasně odděleno od bělového dřeva, má krémově bílou až velmi světle slámovou barvu, u některých druhů světle hnědou nebo růžovohnědou. Obvykle je rovnovláknité a poněkud drsnější (plstnatý povrch dřeva), má však jemnou, pravidelnou texturu


Vlastnosti:

Topol v suchém stavu má hustotu průměrně 450kg/m³. Dřevo topolu schne rychle a dobře, s velmi nízkou tendenci se deformovat, a při použití pak vykazuje střední tvarovou stabilitu. Má nízkou pevnost v ohybu, velmi nízkou tuhost a rázovou houževnatost, střední pevnost v tlaku a je značně nevhodné k ohýbání. Snadno se opracovává ručně i strojně, je však třeba používat velmi ostré a velmi tenké břity. Topol dobře drží spoje vruty a hřebíky a snadno se lepí. Mořidlo se může vsakovat nerovnoměrné, takže dochází k tvoření „map“, ale natírat a lakovat lze dřevo úspěšně. Kmeny jsou náchylné k napadení dřevokazným hmyzem, mj. housenkami dřevopleně (Cossidae). Bělové dřevo, které tvoří podstatnou část stromu, snadno podléhá zkáze, ale je propustné pro impregnační látky.


Využití:

Topol má mnohem menši tendenci štípat se, než mají měkká dřeva, a vybrané řezivo se používá na výrobu nábytku, v interiérové truhlařině, na výrobu hraček a soustružených předmětů. Kmeny se loupají na překližku a krájejí na dýhy. Topol je hlavní materiál na výrobu zápalek, dřevěné vlny, loubkových košů a košíčků. Je vhodný též na podlahy, bedýnky, přepravky a palety.


Výskyt:

Topol roste v severním mírném pásmu,od Kanady a severu Spojených států do Evropy a odtud do Asie až po Činu.