DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

TIS (Taxus baccata)

Oddělení:
Jehličnaté dřevo

Čeleď:
Taxaceae

Vzrůst:

Tis dosahuje výšky 12-15m, má krátký, pokroucený nebo kuželovitý kmen nebo je vícekmenný.


Vzhled:

Barva jádrového dřeva se různí od oranžovohnědé s tmavým žíháním po purpurově hnědou s tmavšími slézovými nebo hnědými skvrnami a flíčky vrůstající kůry. Díky nepravidelnostem v růstu bývá kresba letokruhů nestejnoměrná a kombinace plných a tenkých prstenců vytváří vysoce dekorativní vzhled.


Vlastnosti:

Tis patří mezi nejtěžší a nejtrvanlivější jehličnatá dřeva; po usušení má hustotu 670kg/m³. Schne rychle a dobře, s minimální tvarovou deformací, při sušení je třeba dbát na to, aby nevznikly trhliny nebo se neotevřely již existující trhliny ve dřevě. Při použití je dřevo tvarově stabilní. Toto tvrdé, kompaktní a elastické dřevo má vyšší pevnost v ohybu, pevnost v tlaku, tuhost a rázovou houževnatost. Na vzduchu vysušený tis s přímým průběhem vláken je jedno z nejlepších jehličnatých dřev na ohýbání, přestože jinak má při sušení tendenci mírně praskat. Ručně i strojně je většinou dobře opracovatelné, ale pokud má nepravidelné, vlnité nebo příčné vláknění, snadno se trhá. Spojování hřebíky vyžaduje předvrtání otvorů a olejnatost tisového dřeva někdy komplikuje spojování lepením; mořit a povrchově jej upravovat však lze s úspěchem. Tis je trvanlivý, může být napaden červotočem a je špatně impregnovatelný.


Využití:

Tis byl po celá století ceněn jako dřevo na výrobu luků anglických lučištníků. Je to vynikající materiál pro soustružení a řezbářství, je používán na výrobu replik historického nábytku, v interiérové a exteriérové truhlařině, na výrobu zahradního nábytku, plotů a sloupků vrat. Tradičně se z něj vyrábějí ohýbané části tzv. windsorské židle. Tis se krájí na vysoce dekorativní dýhy (kořeníce).


Výskyt:

Tis je široce rozšířen v Alžírsku, Malé Asii, na Kavkaze, v severním Íránu. v Himálaji, v Barmě a v Evropě.