DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

THUYA-MASER (Tetraclinis articulata)

Oddělení:
Jehličnaté dřevo

Čeleď:
Cupressaceae

Vzrůst:

Tento strom se neproslavil díky svému dřevu, ale kupodivu díky kořenovým oddenkům, které obrůstají jeho kořenové nasazeni. Samotný strom jen zřídka dorůstá do výrazné výšky, protože bývá většinou ořezáván nebo opalován, aby se podpořil růst kořenových oddenků pod zemí. Tyto jsou poté od kořenů odsekávány. T. articulata je stálezelený strom, rostoucí v sušších oblastech a málokdy dosahující výšky až 15m. Lze jej „sklízet“ již jako sotva vzrostlý stromek, v současné době je však jeho už beztak nízká populace kriticky ohrožena.


Vzhled:

Většina kořenicových boulí se ve vláknu objevuje nepravidelně a mají různou velikost a hustotu. Thuya-maser mívá variabilní vzhled, ale může mít i pravidelnou kresbu a podobat se například tmavému javoru s výraznou očkovou, tzv. birďs eye kresbou. Má zlatavě hnědou barvu, někdy až téměř červenou, s tmavými skvrnami. Objevuji se u něj některé známé typy kresby - tzv. tiger, panther, peacock.


Využití:

Thuya-maser je dřevo v současnosti tak vzácné, že je dostupné pouze ve formě dýh. Jako masiv se vůbec nepoužívá a těch několik přířezů masivního dřeva, které se čas od času na trhu objeví, je řemeslníky nesmírně ceněno k výrobě různých ozdob, dekorativních mís a truhliček. Jako dýha se používá ve výrobě špičkového nábytku.


Výskyt:

Thuya-maser roste v severní Africe a jižním Španělsku.