DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

TAMO (Fraxinus sieboldiana)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Oleaceae

Vzrůst:

Tamo je jedním z řady druhů označovaných jako japanese ash. Může mít značně velký objem, až 1,2m v průměr u Fraxinus sieboldiana je druh pojmenovaný po Philipu Franzi Sieboldovi, který se jako zaměstnanec holandské ambasády v Japonsku v 19. století věnoval studiu japonského jazyka a přírodního a kulturního dědictví země.


Vzhled:

Tamo má pozoruhodný vzhled; jeho kresba někdy připomíná rozeklané horské vrcholy. Je velmi světlé a má světle hnědou nebo béžovou barvu typickou pro jasan. Tamo vykazuje i některé další společné znaky se skupinou jasanů, na tangenciálním řezu nebo při řezu na dýhy však vykazuje ještě daleko zajímavější a extravagantnější vzory. Má konzistentní, velmi jemnou až velmi výraznou texturu.To může někdy omezovat jeho využití; jeho hrubozrnná textura nejlépe vyniká namořena. Tamo má středně vysoký lesk.


Vlastnosti:

Tamo je dřevo se střední hustotou 690kg/m³. Je pevnější než jiné druhy jasanu a je také velmi pružné. Dobře schne a vzhledem ke složitosti struktury lze říci, že i dýhy zůstávají poměrně rovné. Ačkoli stromy bývají vysoké, dřevo se zajímavou kresbou se většinou řeže ze spodních částí kmene. Obvykle je na trhu, zejména ve Spojených státech, dostupné ve formě dýh.


Využití:

Stejně jako ostatní jasany nachází i tamo využití ve výrobě sportovního nářadí a držadel různých nástrojů, protože je obecně pružné a relativně ohebné. Kresba dřeva tamo je natolik zajímavá, že jej řezbáři a řemeslníci pracující s intarziemi využívají k dekorativním účelům.


Výskyt:

Tamo roste v Japonsku, Číně, Koreji a na Sibiři. Daří se mu ve vlhkých naplavených půdách v povodí řek.