DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

ŠTĚDŘENCE (Laburnum anagyroides)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Leguminosae

Vzrůst:

Tento nevelký (do růstá maximálně do 9m) strom se pěstuje v parcích a zahradách. Štědřenec není ani příliš rozložitý, kmen pak málokdy dosahuje více než 0,3m v průměru a těch několik větví obvykle neposkytuje dostatek dřeva, které by se dalo zpracovávat.


Vzhled:

Štědřenec má krásný lesklý povrch, jádrové dřevo je intenzivně zelenohnědé, odlišné od kvajaku, ale s vlákněním podobným jasanu (Fraxinus spp.), dubu (Quercus spp.) nebo jilmu (Ulmus spp.). Čerstvé pořezané jádrové dřevo má mnohem světlejší, dokonce až žlutý odstín, který však rychle ztmavne. Kontrastu mezi tmavým jádrovým a světlým bělovým dřevem lze efektně využít v řezbářství a soustružení.


Vlastnosti:

Vzhledem k tomu, že je komerčně málo používáno, mnoho toho o jeho zpracovatelnosti nevíme. Obvykle s ním pracují amatérští soustružníci, i když na trhu se obchoduje s dýhami z tohoto dřeva, které se používají zejména na intarzie a k dekorativním účelům. Jedná se nicméně o dřevo tvrdé, těžké a pevné, které lze povrchově brousit a leštit. Je trvanlivé, ale náchylné k poškození některými druhy hmyzu.


Využití:

Větve štědřence se často krájejí napříč vláknem na tenké kotouče zhruba o tloušťce dýhy a výše (tzv. "ústřice"). Používají se na dekorativní dýhování, kdy imitují vzhled otevřených ústřic, anebo jako podložky a podnosy, kde se pro kontrast zároveň užívá bělové dřevo. Štědřenec je oblíben mezi soustružníky (přestože dřevní prach ze štědřence může být dráždivý), kteří rádi využívají kontrastního vzhledu bělového a jádrového dřeva, zejména na střenky příborů a hudební nástroje.


Výskyt:

Štědřenec má přirozený výskyt v jižní a střední Evropě, ale pěstuje se v zahradách po celém světě.