DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

PEROBA ROSA (Aspidosperma spp.)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Apocynaceae

Vzrůst:

Toto dřevo je známo pod anglickými názvy rosa peroba a red peroba, což jsou názvy odkazující k barevné charakteristice zejména druhu Aspidosperma peroba Fr. AII. (A. polyneuron Meull. Arg.). Dorůstá do výšky od 15 do 38m, průměrně kolem 27m a má hezky rostlý, souměrný kmen o průměru 1,2-1,5m.
Vzhled:

Krémově žluté bělové dřevo postupně přechází v růžovo-červený odstín jádrového dřeva, které je u každého stromu trochu jiné. Někdy má červenavě hnědé proužky a pruhy, které na povrchu přecházejí v oranžovohnědé. Průběh dřevních vláken je velmi variabilní, od přímé po nepravidelnou, textura je jemná a pravidelná, ale bez lesku. Poddruh peroba preta je růžovočervený s černými proužky, peroba revesa má očkovou kresbu, peroba muida je červená s tmavými pruhy, peroba poca je téměř bílá, peroba rajada růžovočervená s velkými černými pruhy a peroba tremida je žlutá se zlatými pruhy.


Vlastnosti:

Toto dřevo je tvrdé a těžké. Jeho hustota se po usušeni pohybuje od 700 do 850kg/m³. Při sušeni je třeba dát velký pozor, aby se dřevo nezkroutilo a nepopraskalo. Nepravidelný průběh dřevních vláken způsobuje závažné disproporce v pevnosti. Průměrně má toto dřevo střední až vysokou mez pevnosti v ohybu, střední rázovou houževnatost, nízkou tuhost a vysokou odolnost v tlaku, není však běžné, aby se upravovalo ohýbáním. Toto trvanlivé dřevo je velmi snadno opracovatelné a jen lehce otupuje nástroje. Doporučuje se řezat pod zmenšeným úhlem. Před spojováním hřebíky a vruty je třeba předvrtat otvory. Lze jej snadno slepovat a mořit a výborně upravovat leštidly. Bělové dřevo je náchylné k poškození dřevokazným hmyzem. Jádrové dřevo je trvanlivé a extrémně odolné proti impregnaci, bělové dřevo je však proti němu propustné (impregnovatelné).


Využití:

V Brazílii je peroba rosa používá na pro externí konstrukční systémy, truhlařinu, stavbu lodí, vysoce kvalitní nábytek, obklady, podlahové krytiny a soustružené výrobky. Vybrané kmeny se krájí na překrásné dekorativní dýhy používané jako obklady a intarzie.


Výskyt:

Peroba rosa se vyskytuje v jižních oblastech Brazílie, především v krajích Goias, Minais Gerais a Sao Paula.