DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

PALlSANDR ASIJSKÝ (Dalbergia latifolia)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Leguminosae

Vzrůst:

V jižní Indii, kde se mu daří nejlépe, dosahuje strom Dolbergia latifolia výšky až 24m a průměru kmene od 0,3 do 1,5m. Obvykle mívá válcovitý, poměrně rovný kmen o průměru 0,8m, který se rozvětvuje ve výšce 6-15m. Je znám také jako eastlndian rosewood a Bombay rosewood (Velká Británie), Bombay blackwood, shisham, sissoo, biti ervadi a kalmuk (Indie).


Vzhled:

Úzký pruh světlého, žlutě krémového bělového dřeva má purpurový nádech a je zřetelně oddělen od jádrového dřeva, které je středně až temně fialovohnědé s tmavým žíháním na hranici přírůstových zón. Spolu se střídavou točitostí tak na řezu na čtvrtky vytváří atraktivní proužkovanou kresbu. Textura je stejnoměrná a mírně drsná a dřevo má příjemnou vůni.


Vlastnosti:

Po usušení má dřevo palisandru asijského hustotu průměrně kolem 850kg/m³. Nejlepších výsledků lze dosáhnout sušením na vzduchu v kulatinách nebo trámech, ne v nařezaných fošnách. Dřevo by mělo být sušeno dostatečně pomalu, zlepšuje se tak jeho barva. Po vysušení je tvarově stabilní. Toto velmi těžké dřevo má vysokou pevnost v ohybu a tlaku, střední rázovou houževnatost, nízkou tuhost a dobré předpoklady pro ohýbání. Strojní i ruční opracování je dost obtížné kvůli obsahu vápenatých usazenin v některých cévách, které silně otupují břity nástrojů. Je nevhodné pro spojování hřebíky a vruty, ale lze jej uspokojivě spojovat lepením a lze jej také lakovat a voskovat do vynikajícího hladkého povrchu. Bělové dřevo snadno podléhá dřevokaznému hmyzu, ale jádrové dřevo je velmi trvanlivé, ale hůře impregnovatelné.


Využití:

Toto vysoce dekorativní dřevo se používá na prvotřídní nábytek a obložení, stejně tak jako na vybavení obchodů, kanceláří a bank. Je vynikajícím materiálem pro soustružení drobných okrasných předmětů, držadel a misek. Užívá se na části některých hudebních nástrojů, zvláště na kytarové luby a ozvučné desky, a je vysoce ceněným sochařským a řezbářským materiálem. V Indii se používá také v exteriérové truhlařině, jako dekorativní podlahová krytina. na stavbu člunů, čela kladiva zajišťovací klíny. Vybrané kmeny se krájejí na vysoce dekorativní dýhy.


Výskyt:

Tento mohutný indický strom se vzrůstem značně liší v závislosti na místě výskytu, nejlépe se mu daří v jižní části Indie.