DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

OLŠE (Alnus spp.)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Betulaceae

Vzrůst:

Olše roste podél vodních toků, ve vlhké půdě a mokřinách, kde dorůstá mírné výšky 15-27m s průměrem 0,3-1,2m. Olše lepkavá (Alnus glutinosa) a olše šedá (A. incana Moench) rostou v Evropě a v západní Sibiři. A. rubra je jedním z nejběžnějších komerčně využívaných druhů tvrdého dřeva ve Spojených státech a v Kanadě.


Vzhled:

Mezi bělovým a jádrovým dřevem jsou jen nepatrné rozdíly v barvě, obecně platí, že dřevo olše je nevýrazné, bez lesku, čerstvě po řezané má jasnou oranžovohnědou barvu, která se zráním mění na světle načervenale hnědou, s tmavými proužky v místech širokých paprsků. Dřevo je rovnovláknité, s výjimkou míst kolem suků, a s jemnou texturou.


Vlastnosti:

Jádrové dřevo je střední hustoty, rychle a dobře schne a má hustotu kolem 530kq/m³. Snadno se strojně opracovává - za předpokladu, že jsou řezné plochy neustále udržovány ostré; dřevo otupuje břity nástrojů jen mírně. Olše má nízkou pevnost v ohybu a rázovou houževnatost, střední pevnost v tlaku a velmi nízkou tuhost, která umožňuje středně dobrou ohebnost. Kvalitativně je horší než mnohé další druhy dřeva listnáčů, například buk (Fagus spp.). Spoje, hřebíky a vruty dobře drží a dřevo lze bez obtíží lepit. Lze jej mořit a lakovat. Bělové dřevo je náchylné k poškození červotočem. Dřevo není trvanlivé, ale lze je impregnovat.


Využití:

Olše je používána k řezbářským a truhlářským pracím pro domácnost, k výrobě násad košťat, držadel kartáčů, forem na klobouky, textilních navijáků a dřevěných hraček. Je to tradiční materiál pro výrobu dřeváků a je ceněno jako výborný materiál na výrobu umělých končetin. Je také zdrojem pro výrobu uhlíků pro střelný prach. Sukovité, pokroucené kmeny jsou v Japonsku vysoce ceněny jako materiál pro umělecké skulptury a umělecké řezbářství. Zpracovává se také loupáním na dýhy pro přepravní kontejnery a vybrané kmeny jsou krájeny na dýhy s atraktivní kresbou, vhodné na dekorativní dýhované kusy nábytku a obkladů.


Výskyt:

Olše pochází z Evropy, ale rozšířila se po celé severní polokouli, do Ruska, západní Asie a Japonska. Olše červená je rozšířena na tichomořském pobřeží Kanady a Spojených států.