DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

MENGKULANG (Heritiera spp.)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Sterculiaceae

Vzrůst:

Komerčně využívány jsou druhy Heritiera simplicifolia (Mast.) Kosterm, H. javanica (B1.) Kosterm a H. borneensis. Jsou známy jako niangon (západní Afrika), kembang (Sabah), chumprak a chumprang (Thajsko), lumbayao


Vzhled:

Bělové dřevo mengkulangu je světle oranžové. Plynule přechází v jádrové dřevo, které bývá středně růžovohnědé až tmavě červenohnědé, často s tmavým žíháním patrným na podélných řezech. Dřevo má vlákna rovná, občas nepravidelně uložená (střídavá točitost); kresba pruhovaná, patrná na řezu na čtvrtky, často s výraznými načervenalými skvrnkami. Textura je mírně hrubá a celkem pravidelná.


Vlastnosti:

Hustota mengkulangu se druh od druhu liší, ale obvykle činí po vysušení 640-720kg/m³, ačkoli kembang má o něco menší hustotu. Schne rychle a dobře, u některých druhů je tendence tvořit povrchové praskliny nebo se deformovat. Toto těžké dřevo je po vysušení tvarově stabilní, má střední pevnost v ohybu, tuhost a rázovou houževnatost a velmi špatné předpoklady pro ohýbání. Pracuje se sním středně dobře, ale silně otupuje břity nástrojů, zvláště zuby pil. Před spojováním hřebíky vyžaduje předvrtání, dobře se lepí, a pokud je vyplněno plniči pórů, lze jej s úspěchem vyhladit a vyleštit. Mengkulang snadno podléhá zkáze, bělové dřevo je náchylné k napadení dřevokazným hmyzem. Jádrové dřevo je hůře impregnovatelné v porovnání s dřevem bělovým.


Využití:

Používá se lokálně na výrobu nábytku, dřevěných kol, rámu vozidel, panelů, parapetů, pražců, žeber člunů a také na podlahy v domácnostech. Používá se i ve stavebnictví, truhlařině a interiérových úpravách. Loupe se na překližku ke stavebním účelům a krájí se na dekorativní dýhy.


Výskyt:

Velký počet druhů rodu Heritiera roste v tropech, včetně niangonu v západní Africe a chumpraku v Thajsku. H. javanica je hlavním druhem vyskytujícím se na Filipínách. Mengkulang je malajský název pro téměř půl tucet či více druhů rostoucích v jihovýchodní Asii.