DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

LÍPA (Tilia spp.)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Tiliaceae

Vzrůst:

Mezi lípy patří několik úzce spřízněných druhů. Tilia x vulgarit produkuje dřevo označované jako lípa evropská, european lime nebo linden tree, T. americana se prodává jako American lime nebo American basswood, T.japonica jako Japanese lime nebo Japanese basswood. Všechny tři druhy dosahují výšky 20 až 30m a průměru 1,2m.


Vzhled:

Mezi bělovým a jádrovým dřevem není ani u jednoho z uvedených druhů žádný rozdíl. Obě mají těsně po pokácení krémově bílou barvu, která se po usušení mění na světle hnědou. Dřevo má přímý průběh vláken, jemnou, stejnoměrnou texturu a je měkké, spíše málo pevné, s charakteristickou nakyslou vůní a bez barevného odstínění.


Vlastnosti:

Hustota lípy evropské se po usušení pohybuje kolem 540kg/m³. Lípa americká a lípa japonská má hustotu po usušení 420kg/m³. Všechny tři druhy vysychají rychle, bez velkého rizika poškození a jen se slabou tendencí k tvarovým deformacím. Při použití vykazují střední tvarovou stabilitu. Dřevo má nízkou až střední pevnost v ohybu a tlaku, nízkou tuhost a rázovou houževnatost a špatně se ohýbá. Lze jej opracovat ručně i strojně, ale pro docílení hladkého povrchu je třeba použít velmi tenké břity. Dobře se stlouká hřebíky i lepí, lze jej mořit a lakovat do velmi pěkné povrchové úpravy. Bělové dřevo je náchylné k poškození červotočem. Jádrové dřevo snadno podléhá zkáze, ale je impregnovatelné.


Využití:

Lipové dřevo odolává popraskáni v jakémkoli směru řezu a je ideální zejména pro řezbářství, na krájecí desky pro práci s kůží, výrobu šablon a podobně. Výrobci forem na klobouky jej považují za vhodnou náhražku za olši (Aldus spp.). Mezi další specifické typy použití patří výroba umělých končetin, ozvučných desek klavírů a harf. Dobře se obrábí na soustruhu a dělají se z něj násady košťat, cívky, rámy na plástve do včelínů, plochá držadla štětců, zátky do sudů, hračky, dřeváky a nádoby na potraviny.


Výskyt:

Lípa roste v Kanadě, na východě Spojených státu, v Evropě a v některých částech Asie.