DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

LIMBA (Terminalia superba)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Combretaceae

Vzrůst:

Světle žlutohnědé až slámově žluté jádrové dřevo je známo také jako light afara nebo light limba. Jádrové dřevo s šedočerným žíháním je označováno jako dark afara, dark limba, limba bariolé anebo v USA jako korina. Dosahuje výšky 45m a průměru 1,5m. Nad kořenovými náběhy je rovný kmen patrný do výšky 27m.


Vzhled:

Bělové a jádrové dřevo jsou stejně světle slámové až světle žlutohnědé, některé kusy však mají šedohnědé až černé žíhání a skvrny. Vláknění je přímé, těsné, ale často také vlnité. Textura je mírně hrubší, ale pravidelná.


Vlastnosti:

Hustota po vysušení činí 480-640kg/m³, průměrně 540kg/m³. Toto středně husté dřevo má nízkou odolnost v ohybu a tuhost, ale střední pevnost v tlaku. Při sušení na vzduchu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože jádrové nebo křehké dřevo má tendenci praskat a trhat se; sušení v sušárně je však rychlé a bezpečné, s žádným nebo minimálním poškozením. Při použití je dřevo pouze minimálně tvarově nestabilní. Dobře se opracovává ručně i strojně, při hoblování nepravidelného vlákna je však třeba použít nízký úhel, protože by se dřevo mohlo trhat. Dobře se lepí, po vyplnění povrchových nerovností se výborně leští a vyžaduje předvrtání otvorů pro hřebíky a vruty. Dřevo není trvanlivé a bělové dřevo je náchylné k napadení dřevokazným hmyzem a bakterií rodu Straptomyces. Jádrové dřevo je hůře impregnovatelné.


Využití:

Světle zbarvené dřevo je hojně používáno ve výrobě nábytku a v interiérové truhlařině, na vybavení obchodů a kanceláří a ve výrobě rakví. Černé žíhané jádrové dřevo se zpracovává na velmi atraktivní dýhy určené pro obklady, nábytek, hladké dveře a vykládání. Je to také dobrý materiál pro soustružení. Obě dřeva se zpracovávají na překližku. To tmavší se užívá na lehčí stavební a truhlářské práce, jako je například vybavení škol.


Výskyt:

V západní Africe od Kamerunu po Sierru Leone.