DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

KOTO (Pterygota spp.)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Sterculiaceae

Vzrůst:

Prerygota bequaertii De Wild. je známa jako koto (Pobřeží slonoviny) a dorůs tá do výšky 23-30m. P. macrocarpa K. Schum. je známa jako ware či awari (Ghana) a kefe nebo poroposo (Nigérie) a dorůstá do výšky 37m. Průměr obou stromů nad silnými kořenicovými boulemi je 0,5-1,2m.


Vzhled:

Jak bělové, tak jádrové dřevo jsou krémově bílé, s šedým nádechem a lehce zvlněným vláknem, s malými suky a mírně hrubou texturou. Na povrchu dřeva řezaného na čtvrtky jsou velmi dobře viditelná četná zrcátka dřeňových paprsků.


Vlastnosti:

Hustota dřeva koto činí 530-750kg/m³ při dvanáctiprocentní vlhkosti. Průměrná hustota P. bequartii je 660kg/m³ a P. macrocarpa 560kg/m³. Obě dřeva schnou celkem rychle a mají sklon k tvoření modrých a šedých skvrn způsobených dřevozbarvujícími houbami. Je třeba dát pozor, aby se netvořily povrchové praskliny a nerozšiřovaly se ty již existující; může dojít k žlábkovitému prohnutí, ale deformace je většinou minimální. Při použití vykazuje střední tvarovou stabilitu. Toto středně těžké dřevo má střední pevnost v ohybu a tlaku, nízkou tuhost, nízkou až střední rázovou houževnatost, ale velmi špatné předpoklady pro ohýbání. Dřevo lze opracovávat jak ručně, tak strojně, přičemž břity mají být velmi ostré; při opracování dochází ke střednímu otupení břitů nástrojů. Dřevo lze dobře lepit, ale při spojování hřebíky na koncích trámů má vlákno tendenci se štípat. Póry je třeba před konečnou povrchovou úpravou vyplnit. Tento netrvanlivý druh je propustný pro impregnační prostředky.


Využití:

Koto se využívá na nábytek, v interiérové truhlařině a tesařině a také na balicí krabice, přepravky, bedny a palety. Kmeny se loupají na překližku a krájejí na dekorativní dýhy. Dýhy z kota vyžadují velmi opatrné zacházení, protože jsou křehké a snadno se štípou.


Výskyt:

Oba druhy se vyskytují v deštných pralesích Nigérie a Kamerunu.