DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

JÍROVEC MAĎAL (Aesculus hippocastanum)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Hippocastanaceae

Vzrůst:

Jen v USA se vyskytuje více než 20 druhů jírovce, který je tam označován názvem buckeye čili srnčí oko, protože skvrnka na spodu jeho plodů připomíná oko srnce. V Evropě se pěstuje především jako okrasný parkový strom. Na kultivovaných stanovištích dosahuje jeho výška impozantních 40m, ale v parcích má spíše kratší kmen, jenž zřídkakdy přesahuje 6m, a nižší větve se využíva í například k ověšení dekorativním osvětlením. Průměr kmene činí 1,5-1,8m.
Vzhled:

Je-Ii strom porážen na začátku zimy, je dřevo výrazně bílé, jako cesmíny (Ilex spp.), ale později během roku sklizené dřevo má světle žlutohnědou barvu. Obvykle mívá točité vlákno a dřevo mívá mramorovanou nebo vlnitou kresbu. Textura je velmi jemná, drobná, pravidelná, tvořená velmi malými póry a jemnými dřeňovými paprsky, což dodává dřevu zářivý lesk. Podélný řez někdy ukazuje slabé žilkování.


Vlastnosti:

Toto dřevo se střední hustotou po proschnutí 510 kg/m³ schne rychle, má nízkou tendenci se deformovat a při použití má dobrou tvarovou stálost. Dobře se opracovává jak ručně, tak strojně, nástroje otupuje jen slabě, ovšem řezné nástroje musí být udržovány stále velmi ostré. Spojování hřebíky, vruty a lepením je poměrně dobré a dřevo lze mořit, lakovat a leštit do vysokého lesku. Bělové dřevo je náchylné k napadení červotočem. Dřevo podléhá zkáze, ale dá se impregnovat.


Využití:

Jírovec je hojně používán jako náhražka cesmíny ve výrobě nábytku a v řezbářství, je vhodným materiálem pro soustružení, například pro výrobu hřbetů a rukojetí kartáčů, mlékárenského a kuchyňského nářadí, nádob a lísek na ovoce a šablon ve strojírenském a slévárenském průmyslu. Dále se užívá na držadla tenisových, badmintonových a squashových raket. Vybrané špalky se krájí na velmi dekorativní dýhy a barvené se prodávají jako materiál pro výrobu intarzií, tzv. harewood.


Výskyt:

Jírovec původně pochází z Albánie a běžně roste v horských oblastech severního Řecka, Bulharska, Iránu a severní Indie. Dnes už je běžně rozšířen prakticky po celé Evropě a Severní Americe, ale pěstuje se í v Čině, Japonsku a v Hímálaji.