DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

JAVOR (Acer spp.)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Aceraceae

Vzrůst:

Javory jsou vyhlášené zejména barevností svých listů, které se na podzim barví do žluta, zlatooranžova a červena. Javorové dřevo (soft maple - měkký javor) pochází z druhů Acer rubrum, tzv. red maple, a Acer socchorinum, tzv. silver maple, což je jeden z největších a nejrychleji rostoucích javorů vůbec. Dosahuje výšky 40m, Acerrubrum ale pouze 30m, sprůměrem kmene 0,6-1,2m. Dřevo z Acer mocrophyllum bývá nazýváno Pacifíc maple.


Vzhled:

Bělové dřevo je od jádrového prakticky nerozeznatelné; obě jsou krémově bílá a mají úzkou, rovnou kresbu a na řezu neznatelné letokruhy. Textura je hladká, jemná a o něco méně lesklá než u javoru cukrového (Acer socchorum).


Vlastnosti:

Druh Acer rubrum má po proschnutí hustotu zhruba 610kg/m³, zatímco druh Acer socchorinum a Acer mocrophyllum 540kg/m³. Javorové dřevo schne poměrně pomalu, není náchylné k znehodnocení a při použití vykazuje střední tvarovou stálost. Má střední hustotu, dobrou pevnost v ohybu a v tlaku, nízkou tuhost a rázovou houževnatost. Pařené se dobře ohýbá a lze jej dobře opracovávat jak ručně, tak strojně, málo otupuje nástroje. Hřebíkové a vrutové spoje drží dobře, ale vyžadují opatrnost; kvalita lepených spojů je různá. Dřevo lze dobře brousit, povrchově upravovat a leštit. Javor není trvanlivý a hůře přijímá impregnační látky; bělové dřevo je náchylné k poškození dřevokazným hmyzem, ale je dobře impregnovatelné.


Využití:

Toto atraktivní dřevo je měkčí a má nižší rázovou houževnatost než javor cukrový, ale výborně se hodí především pro výrobu nábytku, interiérovou truhlařinu, soustružení a vybavení domácnosti. Mezi další specifické způsoby využití patří výroba ševcovských kopyt, nářadí a vybavení pro mlékárny a prádelny, hudebních nástrojů a klavírů a sportovního vybaveni. Javorové dřevo je také mimořádně vhodné na výrobu podlah bytů. Vybrané kmeny se loupají pro výrobu překližky a řežou na desky s překrásnou kresbou, které se používají jako krájené dýhy na nábytek, dveře a obklady.


Výskyt:

V mírných severních oblastech Kanady, na východě USA a na pobřeží Tichého oceánu roste více než 10 druhů tohoto rodu, ale pouze pět z nich představuje významný zdroj dřeva. Některé druhy javorů se vyskytuji také v Asii.