DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

FRAMIRÉ (Terminalia ivorensis)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Combretaceae

Vzrůst:

Framiré dorůstá 45m výšky a průměru 1-1,2m, nad širokými kořenovými náběhy s kmenem patrným do výšky až 21m. Je známo také jako idigbo a emeri (Ghana).


Vzhled:

Mezi bělovým a jádrovým dřevem je minimální rozdíl, obě jsou světle žlutá až světle narůžověle hnědá. Vlákno je přímé, textura středně až silně drsná, nepravidelná.


Vlastnosti:

Hustota framiré se liší v závislosti na křehkosti lehkého vnitřního jádra, zvláště u mohutných „přezrálých“ stromů. Průměrně mívá po vysušení hustotu 540kg/m³. Suší se dobře a rychle, bez většího poškozeni. Při použití vykazuje mírnou tvarovou nestabilitu, Má střední hustotu, nízkou pevnost v ohybu, velmi nízkou tuhost, střední pevnost v tlaku, velmi nízkou rázovou houževnatost a velmi slabé předpoklady pro ohýbáni. Dobře se opracovává jak ručně, tak strojně, ale na povrchu řezu na čtvrtky má vlákno tendenci se zvedat. Dobře drží hřebíky a vruty, dobře se lepí, uspokojivě moří a lze je dobře povrchově uhladit a vyleštit. Dřevo obsahuje přírodní žluté barvivo, které může prosáknout ven a zbarvit ve vlhkém prostředí například textilie; má také vysoký obsah taninu, což ve vlhku v místech kontaktu dřeva se železem způsobuje modré skvrny. Framiré je mírně kyselé a koroduje s železnými kovy. Bělové dřevo je náchylné k poškození dřevokazným hmyzem; jádrové dřevo je trvanlivé a extrémně špatně impregnovatelné.


Využití:

Framiré je velmi vhodné na nábytek a jemnou interiérovou i exteriérovou truhlařinu, například rámy oken a dveří, na plátování, na šindele, využívá se v pozemním stavitelství, tesařině i na kvalitní domácí podlahové krytiny. Zpracovává se na překližku a krájí na dekorativní obkladové dýhy.


Výskyt:

Framiré roste v centrální západní Africe, včetně Rovníkové Guineje, Sierry Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghany a jižní Nigérie.