DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

DUGLASKA TISOLISTÁ (Pseudotsuga menziesii)

Oddělení:
Jehličnaté dřevo

Čeleď:
Pinaceae

Vzrůst:

Toto měkké dřevo není ani jedle (Abies), ani borovice (Pinus), ačkoli bývá označováno douglas fir, oregon pine (USA) a british columbia pine a columbian pine (Velká Británie). V Kanadě a Spojených státech dosahují duglasky výšky 92m, průměrná výška je 45-60m a průměr kmene 1-1,8m. Kmen je patrný do dvou třetin výšky stromu, díky čemuž zůstává větší část užitného dřeva bez suků a jiných defektů.


Vzhled:

Bělové dřevo je o něco světlejší než jádrové dřevo, které má světle červenohnědou barvu. Na podélném řezu nebo loupané dýze se ukazuje výrazná kresba letokruhů. Vlákno je převážně rovné, ale často vlnité nebo spirálovité. Textura je střední a jednotná.


Vlastnosti:

Duglaska má hustotu po vysušení 530kg/m³. Schne rychle a bez výrazné deformace, kromě míst se suky, které mají tendencí praskat a uvolňovat se. Navíc dřevo vylučuje pryskyřici, která je viditelná na podélném povrchu jako tenké hnědé linky. Duglaska je pří použití stabilní, má vysokou pevnost v ohybu, tuhost a pevnost tlaku, střední rázovou houževnatost a velmi špatné předpoklady pro ohýbání. Dřevo se dobře opracovává ručně i strojně. Břity mají být velmi ostré, protože dřevo mírně otupuje obráběcí nástroje. Dřevo napadá dřevokazný hmyz, je středně trvanlivé a středně impregnovatelné.


Využití:

Je to jeden z celosvětově nejdůležitějších zdrojů pro výrobu překližky. V masívu jsou velké fošny používány na těžké konstrukce, střešní vazníky, trámy, v interiérové a exteriérové truhlařině, na piloty, na stavbu člunů, na důlní dříví, na železniční pražce, na bednářské výrobky a nádrže v pivovarech a palírnách. Vybrané kmeny jsou krájeny na dekorativní dýhy na obložení.


Výskyt:

Duglaska tisolistá se hojně vyskytuje v Britské Kolumbii, Washingtonu a Oregonu, od Wyomingu do jižního Nového Mexika a na západ k tichomořskému pobřeží. Pěstuje se i ve Velké Británii i jinde v Evropě, v Austrálii a na Novém Zélandě.