DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

DUB ČERVENÝ (Quercus rubra)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Fagaceae

Vzrůst:

Dub červený se vyskytuje hojněji v Kanadě než ve Spojených státech a dosahuje výšky 18-21m a průměru 1m. Quercus rubra je někdy nazýván northern red oak (Kanada a USA), zatímco příbuzný druh Q. falcata var. falcata je znám jako southern oak a Spanish oak (USA).


Vzhled:

Dub červený se podobá dubu bílému až na to, že jeho jádrové dřevo má barvu od nažloutle růžové po načervenale hnědou. Vlákno je obvykle přímé; southern oak má hrubší texturu než northern oak. Dub červený má méně atraktivní kresbu než dub bílý, protože má širší dřeňové paprsky. Kvalita dubu červeného se hodně liší; northern oak roste relativně pomalu a podobá se dubu bílému, zatímco southern oak z jihu USA má tvrdší, těžší dřevo.


Vlastnosti:

Průměrná hustota dubu červeného je po vysušení 770kg/m³. Schne pomalu a je třeba věnovat jeho sušení jak na vzduchu, tak v sušárně značnou pozornost, aby nedošlo ke vzniku trhlin. Při použití vykazuje střední tvarovou stálost. Toto tvrdé dřevo má střední pevnost v ohybu a tuhost, vysokou hodnotu rázové houževnatosti a pevnosti v tlaku a velmi dobře se ohýbá. Obvykle břity nástrojů otupuje jen mírně a je třeba dbát na to, aby řezné hrany byly ostré. Před spojováním hřebíky vyžaduje předvrtání otvorů a lepené spoje mívají kolísavou kvalitu; dřevo se však dobře moří a lakuje. Dřevo dubu červeného je netrvanlivé, hůře impregnovatelné a není vhodné na exteriérové práce.


Využití:

Dub červený je příliš pórovitý, takže se nehodí na bednářské výrobky, navíc není odolný a jeho využití je limitováno také problémy při sušení. Nicméně dobře se hodí na podlahy domácností, úpravy nábytku, pro interiérovou truhlařinu a konstrukce vozidel. Zpracovává se na překližku a krájí se na dekorativní dýhy. Další z příbuzných druhů, dub červený perský (Q. castaneafolia), je nepropustný a používá se na výrobu sudů.


Výskyt:

Dub červený je rozšířen po východní části Kanady a Severní Ameriky.