DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

BOROVICE TĚŽKA (Pinus ponderosa)

Oddělení:
Jehličnaté dřevo

Čeleď:
Pinaceae

Vzrůst:

Pinus ponderosa dosahuje výšky 30m a průměru 0,6m. Může nicméně dosáhnout na výšku až 52m a v průměru 1,2m. Její dřevo je známo pod řadou různých obchodních názvů, včetně názvů western yellow pine (USA a Austrálie), birďs eye pine, knony pine a British Columbia soft pine (Kanada) a Californian white pine (USA).


Vzhled:

Starší stromy mají velmi široké, světle žluté bělové dřevo , které je měkké, nepryskyřičnaté a má stejnoměrnou texturu. Jádrové dřevo je oranžové až červenohnědé, na podélných řezech se zřetelnými tmavě hnědými proužky pryskyřice. Jádrové dřevo je podstatně těžší než bělové.


Vlastnosti:

Borovice těžká má hustotu po vysušení 510kg/m³. Schne snadno a rychle, bez závažnějšího poškození, široké bělové dřevo je však náchylné k napadení houbou a k tvorbě modrých skvrn (tzv.zamodrání běli), pokud dřevo nebylo během sušení na vzduchu dostatečně dobře vyskládáno a provzdušněno. Při použití vykazuje jen velmi malou tvarovou nestabilitu. Má střední pevnost v ohybu a tlaku, nízkou tuhost a rázovou houževnatost a špatné předpoklady pro ohýbání. Snadno se opracovává jak ručně, tak strojně, pryskyřice z pryskyřičných kanálků však má tendenci usazovat se na břitech. Dřevo lze úspěšně lepit, spojovat vruty a hřebíky, a pokud bude odstraněna povrchová lepkavost, lze jej i s úspěchem natírat a lakovat. Jádrové dřevo je netrvanlivé a středně impregnovatelné; bělové dřevo je netrvanlivé, avšak propustné (impregnovatelné).


Využití:

Hodnotné bělové dřevo se ve Spojených státech používá na šablony. Jádrové dřevo se pak používá na výrobu kuchyňského nábytku, stavebních konstrukcí, okenních rámů, dveří, v běžné tesařině, na bedny, přepravky a palety. Po ošetření se používá na železniční pražce, tyče a sloupy. Kmeny jsou loupány na dýhy a krájeny na sukovité borové obložení.


Výskyt:

Borovice těžká roste v sušších oblastech jižní Britské Kolumbie a od Montany přes západní Nebrasku,Texas a Mexiko až k Tichému oceánu. Roste také v jihovýchodní Austrálii, na Novém Zélandu a v Jižní Africe.