DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

BOROVICE LESNÍ (Pinus sylvestris)

Oddělení:
Jehličnaté dřevo

Čeleď:
Pinaceae

Vzrůst:

V příznivých podmínkách dosahuje Pinus sylvestris výšky 40-43m a průměru 0,6-1m. Ve Velké Británii je importované borové dřevo známo pod obchodním názvem redwood, red deal nebo na severu jednoduše red a na jihu yellow deal nebo yellow. Dřevo těžené doma je známo jako Scots pine, red pine, Norway fir a Scots fir. Další názvy jsou Baltic, Finnish, Swedish, Archangel, Siberian a Polish pine.


Vzhled:

Toto sukovité dřevo má mírně pryskyřičnaté jádrové dřevo světle červenohnědé barvy, odlišné od světlého krémově bílého až žlutého bělového dřeva, letokruhy jsou velmi dobře zřetelné, pryskyřičné kanálky viditelné na všech řezech (příčný řez - světlé body, podélný řez - krátké čárky).


Vlastnosti:

Hustota borového dřeva po vysušení činí kolem 510kg/m³. Dřevo schne velice rychle a dobře; v případě, že dřevo není správně ošetřeno, popřípadě uskladněno, má tendenci k barvení běli (za modrání). Dřevo při použití vykazuje střední tvarovou stálost. Má nízkou tuhost a rázovou houževnatost, nízkou až střední pevnost v ohybu a tlaku a velmi nízké předpoklady pro ohýbání. Snadno se opracovává ručně i strojně. Dobře drží spoje hřebíky a vruty, ovšem lepení může být problematické vzhledem k vyššímu obsahu pryskyřice. Dřevo lze mořit, natírat a lakovat do hladkého povrchu. Je náchylné k poškození červotočem. Jádrové dřevo je středně trvanlivé a mírně rezistentní proti impregnaci, bělové dřevo je málo trvanlivé, ale propustné (impregnovatelné).


Využití:

Nejlepší borové dřevo se používá na nábytek, v interiérové truhlařině, v soustružení a na konstrukce vozidel. Dřevo o něco nižší kvality se používá na hrubé stavby. Impregnované borové dřevo je vhodné na železniční pražce, telegrafní sloupy, podpěry a důlní stojky. Kmeny se loupají na překližku a krájejí na dekorativní dýhy. Využívají se také v chemickém zpracování dřevní buničiny.


Výskyt:

Toto běžné komerční měkké dřevo se vyskytuje od Sierry Nevady v Andalusii a pohoří západního Španělska přes přímořské Alpy, Pyreneje, Kavkaz a Transylvánské Alpy až po západní Sibiř.