DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

BALSA (Ochroma pyramidale)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Bombacaceae

Vzrůst:

Název balsa (španělsky vor, prám) byl tomuto dřevu dán prvními kolonisty, kteří zjistili, že z něj indiáni vyrábějí vory. trom rychle dorůstá do výšky 21m, průměr kmene činí 0,6m. Zralosti dosahuje ve 12-15 letech, pak rychle odumírá.


Vzhled:

Většina komerčně využitelného dřeva balsy je dřevo bělové, které je bílé až béžové, často s narůžovělým nebo žlutým nádechem. Jádrové dřevo je světle hnědé. Vlákno je rovné a textura jemná, pravidelná a lesklá.


Vlastnosti:

Hustota balsy se pohybuje od 80 do 250kg/m³, průměr v suchém stavu je 160kg/m³. Suší se velice obtížně a ihned po pokácení by se měla zpracovat. Mnohem lepší než sušení na vzduchu je pro řezivo sušení v sušárnách, díky němuž je možné minimalizovat vznik trhlin a deformací dřeva. Při použití je tvarově stabilní. Balsa je ve všech pevnostních kategoriích nejslabší ze všech komerčně využívaných druhů dřeva a má velmi špatné předpoklady pro ohýbání. Velmi snadno se opracovává ručně i strojně, a to velmi ostrými, tenkými břity. Nejlepším způsobem, jak balsu spojovat, je lepení. Dřevo lze mořit a lakovat. má však vysoké absorpční schopnosti. Balsa snadno podléhá zkáze a je náchylná k poškození hmyzem, ale je prostupná pro impregnační prostředky.


Využití:

Balsa je vysoce ceněným tepelně izolačním materiálem na chladírenských lodích, v chladírnách a podobně a díky své schopnosti udržet se na vodě je hojně používána na záchranné kruhy, prámy, bóje a vybavení pro vodní sporty. Jako pružný materiál je dřevo používáno na ochranné balení, díky své lehkosti najde uplatnění v modelářství a ve výrobě divadelních rekvizit a díky svým zvukovým a vibračním vlastnostem v izolacích. Balsa se používá na výplně v lehkých sendvičových konstrukcích s kovovou konstrukcí, jako vrstvený materiál na podlahy a přepážky v letadlech.


Výskyt:

Od Kuby po Trinidad a od jižního Mexika přes Střední Ameriku po Brazílii. Největší množství tohoto nejlehčího dřeva na světě pochází z Ekvádoru. Dováží se také z Indie a Indonésie, kde byl tento strom uměle vysazen.