DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

ARAUKÁRIE (Araucaria angustifolia)

Oddělení:
Jehličnaté dřevo

Čeleď:
Araucariaceae

Vzrůst:

Araukárie, známá v anglicky mluvících zemích jako parana borovice nebo brazilská borovice, nepatří ve skutečnosti do čeledi Pinoceae, ale je blízce příbuzná s druhem Araucaria araucana (označovaným jako chilská borovice). Dorůstá do výšky 40m, má plochou korunu a průměr kmene, který je rovný a souměrný.


Vzhled:

Dřevo araukárie má pro svou velkou hustotu, nezvyklé zabarvení a téměř absolutní absenci letokruhů pověst nesmírně atraktivního dřeva. Má převážně přímou kresbu a medové zabarvení, ačkoli v centru jádra se objevují tmavě šedé pruhy a někdy také výrazné červené proužky, které časem blednou. Struktura dřeva je jemná a stejnoměrná.


Vlastnosti:

Araukárie nabízí jak velmi lehké, tak středně těžké dřevo. Hustota se značně různí, po usušení se pohybuje mezi 480 až 640kg/m³. Dřevo má jen střední mez pevnosti v ohybu a tlaku a velmi nízkou rázovou houževnatost. Sušit jej je extrémně náročné, protože zejména v tmavších partiích vykazuje silnou tendenci praskat a je třeba jej při sušení neustále kontrolovat. Není-li dostatečně vysušené, může při použití vykazovat markantní nestálost (tvarové změny), zejména pokud je daný výrobek vyroben z běžně dostupných širokých desek. Je výjimečně dobře opracovatelné ručně i strojně a lze jej snadno hoblovat a upravovat do krásně hladkého povrchu. Dobře se lepí a přijímá povrchový nátěr. Bělové dřevo je náchylné k napadení drtníkem a červotočem. Jádrové dřevo není příliš trvanlivé a je středně impregnovatelné, ale bělové dřevo je propustné a lze jej napouštět impregnačními látkami.


Využití:

Jedná se o nejvýznamnější Brazílií vyvážený druh dřeva a vyvážejí se pouze ty nejkvalitnější kusy. Využívá se pro interiérovou truhlařinu (zvláště schodiště), rámování skříní a sekretářů a postranních zásuvek, dřevěné vybavení obchodů a konstrukci karosérií. Není však dostatečně pevné na výrobu dlouhých latí, například u žebříků. Místně se využívá v truhlářství, nábytkářství, soustružení, na výrobu pražců a stavebních konstrukci. Zpracovává se také ve výrobě překližek a dekorativních dýh. Díky tomu, že je dostupné i ve velkých rozměrech, téměř nemá suky a velmi snadno se opracovává, je araukárie velice ceněným dřevem i pro soukromníky a kutily, je však třeba mít pod kontrolou obsah vlhkosti ve dřevě.


Výskyt:

Všechny druhy rodu Araucariaceae pocházejí z jižní polokoule a ani araukárie není výjimkou. Roste především v Brazílii v oblasti Parana a také v Paraguayi a severní Argentině.