DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

AMARANTE (Peltogyne spp.)

Oddělení:
listnaté dřevo

Čeleď:
Leguminosae

Vzrůst:

Tyto pro Karibik komerčně velmi významné druhy jsou: Peltogyne pubescens Benth., P. porphyrocardia Griseb. a P. venosa (Vahl) Benrh. var. densifiora (Spruce) Amsh. V USA jsou známy jako amaranth a violetwood. P. venosa z Guayany je významný druh též v Brazílii (oblast Amazonky) a v dalších částech Jižní Ameriky; je tu znám jako koroborelii, saka a sakavalli (Guyana), purperheart (Surinam), pau roxo, nazareno a morado (Venezuela), tananeo (Kolumbie). Tento poloopadavý strom dosahuje výšky 38-45m a průměru kmene 0,6-1,2m.


Vzhled:

Amarante má bílé až krémové bělové dřevo. Jádrové dřevo je zprvu jasně červené, pak zraje do tmavě purpurově hnědé. Obecně je rovnovláknité, ale někdy i vlnité nebo se střídavou točitostí vláken a mírně jemnou až jemnou rovnoměrnou texturou.


Vlastnosti:

Arnarante má hustotu po vysušení průměrně 860kg/m³. Schne rychle, jen s minimální deformací, při použití je jen mírně nestabilní. Má vysokou pevnost v ohybu a tlaku, vysokou tuhost a střední rázovou houževnatost. Je středně dobře ohýbatelné. Opracovává se poměrně obtížně, mírně otupuje břity nástrojů. Vyžaduje předvrtání otvorů pro hřebíky, ale dobře se lepí a lakuje. Povrchové úpravy založené na bázi alkoholu mohou způsobit ztrátu barevného odstínu. Bělové dřevo je odolné proti hmyzu. Jádrové dřevo je velmi trvanlivé a extrémně špatně impregnovatelné, ale bělové dřevo je propustné, lze jej ošetřit impregnačními prostředky.


Využití:

Amarante se užívá místně na nábytek, ale také na těžké venkovní stavební konstrukce, včetně konstrukce mostů, sladkovodních pilotů, doků a přístavišť. Je z něj krásná podlahová krytina. Užívá se v sochařství, řezbářství a soustružení střenek příborů a malých ozdobných předmětů. Specifické způsoby využití zahrnuji stavbu člunů, zařízení tělocvičen, kulečníková tága, nádrže na chemikálie a kalolisy. Krájí se na dekorativní dýhu.


Výskyt:

Amarante hojně roste v tropické Americe od Mexika po jižní Brazílii.