DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

ALBIZIA (Albizia spp.)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Leguminosae

Vzrůst:

Západoafrická albizia zahrnuje druhy Albizia adianthifolia (Schurn) W. F. Wright, A. ferruginea (Guill. & Perr.) Benth. a A. zygia (D. C.) McBride. A. ferruginea poskytuje těžké albiziové dřevo. Východoafrická albízía je obchodována podle barvy jako červené nebo bílé nongo a zahrnuje druhy A. grandibracteata Taub a A. zygia (D. C.) McBride. Stromy dosahuji průměrné výšky 37m a více, s průměrem kolem 1m. Dřevo je známo pod názvy okuro v Ghaně, ayinre v Nigérii a sifou v Zairu.


Vzhled:

Bělové dřevo je viditelně odděleno od jádrového dřeva, je světle až slámově žluté a na šířku má kolem 5cm. Cenné jádrové dřevo má barevné varianty od červenohnědé po čokoládově hnědou, často s nachovým odstínem. Průběh vláken je nepravidelný, často se střídavou točitostí a orientací různými směry, textura je hrubá.


Vlastnosti:

Toto dřevo má vysokou hustotu, po usušení v průměru 700kg/m³. Sušení v sušárně je třeba provádět velmi pomalu, aby se zabránilo popraskání nebo zkroucení dřeva, při použití je pak ale stabilní. Má střední pevnost v ohybu, nízkou tuhost, velmi nízkou rázovou houževnatost, ale vysokou pevnost v tlaku a střední ohebnost. Při obrábění tohoto dřeva je třeba dbát na opatrnost, jemný prach může způsobit podrážděni nosní sliznice. Břity nástrojů otupuje jen mírně, nepravidelná kresba vyniká nejlépe při tangenciálních řezech. V tomto případě se doporučuje snížit úhel řezu. Dřevo má také tendenci lámat se při řezu přes vlákno, při soustružení nebo při ořezávání hran. Před spojováním hřebíky je vhodné předvrtat otvory. Kresba a textura musí být před finální apreturou vyhlazené. Bělové dřevo podléhá poškození dřevokazným hmyzem. Jádrové dřevo je velmi trvanlivé a velmi obtížně impregnovatelné, bělové dřevo je ovšem propustné (impregnovatelné).


Využití:

Těžké albiziové dřevo se používá v loďařství a na piloty. Lehčí druhy se používají k výrobě běžných užitkových truhlářských výrobků a podlahových krytin pro domácnosti, k běžným tesařským pracím a konstrukcím karosérií. Vybrané kmeny jsou krájeny na dýhy.


Výskyt:

Rod Albizia zahrnuje v Africe více než 30 druhů, z nichž mnohé rostou v oblastech savan. Komerčně využívané dřevo pochází z vysoko položených lesů a vyskytuje se od Sierry Leone přes centrální a východní Afriku až dolů do Zimbabwe.