DŘEVO

Spirit Of Angmar & BithynieVlastnosti:
 80%
 60%
 40%
 20%
 0%

Rázová houževnatost ukazuje míru tuhostí dřeva. Popisuje, jak je dřevo odolné proti dynamickému zatíženi.


Tuhost ukazuje míru pružnosti dřeva. Bývá posuzována ve spojitosti s pevnosti v ohybu.Hustota je posuzována jako specifická hustota, poměr hustoty dřeva proti hustotě vody.Opracovatelnost popisuje míru obtížnosti zpracování dřeva a to, zda má či nemá výrazný vliv na otupení nářadí.


Pevnost v ohybu je označována také jako maximální pevnost v ohybu. Na oba protilehlé konce dřevěné desky je působeno Silou, dokud nedojde k porušení ve směru vláken.


Pevnost v tlaku je schopnost dřeva vydržet tlak, působící bočně a je klíčovou charakteristikou zkoumanou hlavně u dřeva užívaného pro krátké sloupky a podpěry

ABURA (Mitragyna ciliata)

Oddělení:
Listnaté dřevo

Čeleď:
Rubiaceae

Vzrůst:

Abura dorůstá do výšky 30m a má průměr 1-1,5m. Příbuzné druhy jsou Mitragyna stipulosa a M. rubrastipulara, které rostou v Ugandě a prodávají se jako nzingu.


Vzhled:

Širší, nevýrazné bělové dřevo abury není zřetelně odděleno od jádrového dřeva, které bývá světle žluté nebo růžovohnědé s odstíny oranžovočervené a světle hnědé barvy. Nepravidelné šedohnědé jádro může mít občas u rozměrných kmenů tmavé červenohnědé žíhání a působit na pohled jako skvrnité bělové dřevo. Vlákno je většinou rovné a příležitostně spirálovité. Textura je středně jemná a velmi pravidelná.


Vlastnosti:

Abura má hustotu v surovém stavu 460-690kg/m³, ale po usušení průměrně 560kg/m³. Jak na vzduchu, tak v sušárně schne rychle a bez problémů. Dřevo je velmi stabilní, po usušení vykazuje jen nepatrné tvarové změny. Má velmi nízkou tuhost, střední pevnost v tlaku a nízkou rázovou houževnatost a zároveň také velmi špatné předpoklady k ohýbání. Dobře a čistě se opracovává ručně i strojně, někdy však bývá křemičité a středně až silně otupuje břity nástrojů. Strojně se řeže dobře, ale řezné hrany nástrojů musejí být velmi ostré, aby se zabránilo třepení povrchu. Abura se dobře lepí a moří a lze ji leštit do hladkého povrchu. Při spojováním hřebíky je nutno předvrtat otvory. Abura snadno podléhá zkáze a je náchylná k poškození hmyzem, ale bělové dřevo je propustné pro impregnační prostředky.


Využití:

Abura je jedno z nejlepších afrických druhů dřeva na modelování. Je hojně používáno v interiérové truhlařině a na rámy nábytku; jeho vysoká odolnost proti oděru z něj činí dekorativní, vysoce odolný materiál na podlahy. Mezi specifické druhy využití patří výroba šablon a konstrukcí vozidel, užívá se na sudy na olej a laboratorní vybavení a na skříně baterií a akumulátorů, protože je kyselinovzdorné. Loupe se na překližku a krájí na dekorativní dýhy na nábytek a obložení.


Výskyt:

Abura roste ve vlhkých pobřežních bažinatých lesích západní Afriky, od Sierry Leone a Libérie po Kamerun a Gabon.